• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ชายพุทธเข้าอิสลาม – ศาสนาคริสต์และอิสลาม