ชายพุทธเข้าอิสลาม – ศาสนาคริสต์และอิสลาม : islamhouses


7,478 ผู้ชม

เมื่อกล่าวถึง ชายพุทธเข้าอิสลาม เป็นคำถามที่น่าสนใจยิ่งว่าจะต้อง กระทำการเข้ารับอิสลามอย่างไร ขอกล่าวถึง....


ชายพุทธเข้าอิสลาม – ศาสนาคริสต์และอิสลาม

เมื่อกล่าวถึง ชายพุทธเข้าอิสลาม เป็นคำถามที่น่าสนใจยิ่งว่าจะต้อง กระทำการเข้ารับอิสลามอย่างไร ขอกล่าวถึง

แนวทางปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ที่ท่านได้กระทำ  เมื่อมีการส่งผู้เผยแพร่เพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลาม  โดยที่ท่านนบี (ซ.ล.) ได้สอนบรรดาผู้เผยแพร่ศาสนา  ด้วยกับหลักเตาฮีดหรือการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียวก่อน  จากนั้นท่านจึงได้ทำการสอนถึงการละหมาด  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องของการจ่ายซะกาต  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องการถือศีลอด  แล้วท่านจึงได้ทำการสอนเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเวลาของการทำฮัจญ์ได้มาถึง เพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลาม   

  1. ให้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ เพียงพระองค์เดียว และเมื่อผู้คนได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวแล้ว 
  2. จากนั้นจึงเรียกร้องบุคคลเหล่านั้นให้ทำการละหมาด และเมื่อผู้คนได้กระทำการละหมาดแล้ว 
  3. ท่านจึงได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ทำการชำระซะกาต ซึ่งท่านมุอาดฮฺ ยังไม่ได้เรียกร้องประชาชนดังกล่าวให้ทำการถือศีลอดและประกอบพิธีฮัจญ์  เนื่องมาจากในช่วงเวลานั้น  คำสั่งในเรื่องของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นยังไม่มี  ช่วงเวลาที่ท่านมุอาดฮฺได้ทำการเผยแพร่ศาสนานั้น  อยู่ในเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ปี ฮิจเราะฮฺที่ 10 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีคำสั่งของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์

ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยความสุขุมรอบคอบ มิได้ทำการเผยแพร่ศาสนาด้วยกับการสอนกฎต่างๆ ของศาสนาอิสลามทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้กับผู้ที่เริ่มมีความศรัทธาในอิสลาม  ซึ่งเป็นการกระทำตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺ  ความว่า :

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น  พระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง”   (ซูเราะฮฺ อัน-นัหฺลุ 16 : 125)

ท่านนบีได้เริ่มต้นสั่งสอนผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ ๆ ด้วยกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การไว้เครา หรือเรื่องของการปล่อยชายกางเกงที่ยาวเกินข้อเท้า และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจากข้อความข้างต้นนี้  ได้แสดงถึงรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ดีที่สุด  ซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด   กล่าวคือ

สำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่นั้น เขาควรที่จะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานอิสลามเสียก่อน  จนกระทั่งอิสลามนั้นได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้ว  และเขาได้มีความศรัทธาเกิดขึ้น  จากนั้นเราจึงจะทำการสอนเขาให้ทราบถึงข้อปฏิบัติอื่น ๆ  โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน แล้วจึงทำการสอนเขาในเรื่องที่มีความสำคัญถัดมา

ชายพุทธเข้าอิสลาม – ศาสนาคริสต์และอิสลาม

ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชารีอะฮฺและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  ดังตัวอย่างของการเจริญเติบโตของทารก  ซึ่งทารกนั้นจะค่อย ๆ เจริญเติบโต  หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู  ที่มันจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง  และเช่นเดียวกันกับการขึ้นและการตกของดวงตะวัน  ที่จะค่อย ๆ ดำเนินไป  ซึ่งในเรื่องของศาสนานั้น 

ถ้าหาเราทำการสอนเขาด้วยกับหลักการทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมากในการสั่งสอน  ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้เขาออกจากศาสนาไปได้

 ชายพุทธเข้าอิสลาม หรือ เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น 

แนะนำ โครงการ เรียนศาสนาอิสลาม เบื้องต้น สำหรับผู้สนใจ(ฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) โดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน (รามคำแหง 53 หรือ ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ) โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19  โทรสาร  0 2539 4696 085-1153564

เรื่องการเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งไปอีกศาสนาหนึ่งนั้น แค่นึกก็เปลี่ยนแล้ว ส่วนพิธีกรรมนั้น อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ามา รับอิสลาม  ก็แค่ ปฏิญานตนเอง ว่า

คำกล่าวภาษาอาหรับ "อัชฮาดุอันลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮ์ วาอัชฮาดุอันนามูฮำมาดัรรอซูลุ้ลลอฮ์"

 ความหมาย "ข้าพเจ้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ข้าจะเคารพกราบไหว้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ และท่านรอซูลมูฮำหมัดคือศาสนฑูตของพระองค์"

แค่นี้ได้เป็น ชายพุทธเข้าอิสลาม (มุสลิม) แล้ว จากนั้นมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้  และนำไปปฏิบัติ

อัพเดทล่าสุด