เข้ารับอิสลาม pantip เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น


เข้ารับอิสลาม pantip เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เข้ารับศาสนาอิสลามใหม่นั้น  เขาควรจะเรียนรู้กฎและคำสั่งใช้ของอิสลามทั้งหมดหรือเขาควรจะเรียนรู้คำสั่งใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน....


เข้ารับอิสลาม pantip เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น

โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน  439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19  โทรสาร  0 2539 4696

เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

บทความ การศึกษาอิสลามสำหรับผู้เข้ารับศาสนาใหม่  แปลโดย นูรุ้ลนิซาอ์ ซึ่งจะทำให้ทราบเกี่ยวกับ เข้ารับอิสลาม หรือ เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น  ดังคำถาม ที่ว่า

สำหรับผู้ที่เข้ารับศาสนาอิสลามใหม่นั้น  เขาควรจะเรียนรู้กฎและคำสั่งใช้ของอิสลามทั้งหมดหรือเขาควรจะเรียนรู้คำสั่งใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และเขาควรจะเรียนรู้พื้นฐานความศรัทธาเสียก่อน หรือเขาควรจะเรียนรู้กฎพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ที่จำเป็น

 คำตอบ: การเข้ารับอิสลาม เริ่มต้นง่ายๆ

ให้พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ท่านได้กระทำ  เมื่อมีการส่งผู้เผยแพร่เพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลาม  โดยที่ท่านนบี  ได้สอนบรรดาผู้เผยแพร่ศาสนา  ด้วยกับหลักเตาฮีดหรือการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียวก่อน  จากนั้นท่านจึงได้ทำการสอนถึงการละหมาด  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องของการจ่ายซะกาต  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องการถือศีลอด  แล้วท่านจึงได้ทำการสอนเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเวลาของการทำฮัจญ์ได้มาถึง

ดังที่ท่านนบี ได้ส่งท่านมุอาดฮฺ  ไปยังเมืองเยเมนเพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลาม  ด้วยกับการที่ให้ท่านมุอาดฮฺ  สอนประชาชนในเยเมน

 1. ให้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ เพียงพระองค์เดียว  และเมื่อผู้คนได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวแล้ว 
 2. จากนั้นจึงเรียกร้องบุคคลเหล่านั้นให้ทำการละหมาด และเมื่อผู้คนได้กระทำการละหมาดแล้ว 
 3. ท่านจึงได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ทำการชำระซะกาต ซึ่งท่านมุอาดฮฺ ยังไม่ได้เรียกร้องประชาชนดังกล่าวให้ทำการถือศีลอดและประกอบพิธีฮัจญ์  เนื่องมาจากในช่วงเวลานั้น  คำสั่งในเรื่องของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นยังไม่มี  ช่วงเวลาที่ท่านมุอาดฮฺได้ทำการเผยแพร่ศาสนานั้น  อยู่ในเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ปี ฮิจเราะฮฺที่ 10 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีคำสั่งของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์

 ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยความสุขุมรอบคอบ    มิได้ทำการเผยแพร่ศาสนาด้วยกับการสอนกฎต่างๆ ของศาสนาอิสลามทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้กับผู้ที่เริ่มมีความศรัทธาในอิสลาม  ซึ่งเป็นการกระทำตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺ     ความว่า

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น  พระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง”   (ซูเราะฮฺ อัน-นัหฺลุ 16 : 125)

ท่านนบีได้เริ่มต้นสั่งสอนผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ ๆ ด้วยกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การไว้เครา หรือเรื่องของการปล่อยชายกางเกงที่ยาวเกินข้อเท้า และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจากข้อความข้างต้นนี้  ได้แสดงถึงรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ดีที่สุด  ซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด   กล่าวคือ

สำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่นั้น  เขาควรที่จะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานอิสลามเสียก่อน  จนกระทั่งอิสลามนั้นได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้ว  และเขาได้มีความศรัทธาเกิดขึ้น  จากนั้นเราจึงจะทำการสอนเขาให้ทราบถึงข้อปฏิบัติอื่น ๆ  โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน แล้วจึงทำการสอนเขาในเรื่องที่มีความสำคัญถัดมา

ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชารีอะฮฺและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  ดังตัวอย่างของการเจริญเติบโตของทารก  ซึ่งทารกนั้นจะค่อย ๆ เจริญเติบโต  หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู  ที่มันจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง  และเช่นเดียวกันกับการขึ้นและการตกของดวงตะวัน  ที่จะค่อย ๆ ดำเนินไป  ซึ่งในเรื่องของศาสนานั้น 

ถ้าหาเราทำการสอนเขาด้วยกับหลักการทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมากในการสั่งสอน  ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้เขาออกจากศาสนาไปได้

เข้ารับอิสลาม หรือ เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น 

แนะนำ โครงการ เรียนศาสนาอิสลาม เบื้องต้น สำหรับผู้สนใจ(ฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) โดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน (รามคำแหง 53 หรือ ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ)

เนื้อหาการ เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น 

 1. ภาคศรัทธา

            อิสลาม ความหมาย วัตถุประสงค์และความเป็นมาของหลักศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ

แนวทางการดำเนินชีวิตในแบบอย่างของอิสลาม ได้แก่ มารยาทในการกิน  การทักทาย  การเยี่ยมเยียน การแต่งกาย  สิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม  การแต่งงาน การปฏิบัติต่อทารกแรกเกิด การตายและการจัดงานตามคำสอน การดำเนินชีวิต รวมทั้งวัฒนธรรมอิสลาม

 1. ภาคปฏิบัติ

            การทำความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนบัญญัติในภาวะการต่าง ๆ คำอ่าน ความหมาย และท่าทางในการละหมาดและดุอาต่างๆ

 1. ภาคกิจกรรมค่าย

            จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง เป็นการปฏิบ้ติละหมาดจริงนอกสถานที่

หัวข้อการบรรยาย เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น 

 1. ความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้า โทษของการปฏิเสธพระเจ้า และการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
 2. การละหมาด ความหมาย ความสำคัญ รายละเอียดต่าง ๆ
 3. ความตายและการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า สภาพของนรกและสวรรค์ในอัลกุรอ่าน การจัดการศพ
 4. การถือศีลอด
 5. การศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการณ์ (กฎความดี–ชั่ว)
 6. จรรยามารยาท การทักทาย การแต่งกาย การรับประทาน การใช้มัสยิด ความสะอาด การปฏิบัติต่อผู้อื่น
 7. การศรัทธาในบรรดานบีและมลาอิกะฮ์ ประวัติโดยย่อของท่านนบีมูฮัมหมัด
 8. การญีฮาด ความหมายและความสำคัญ เงื่อนไขของการญีฮาดด้วยอาวุธ
 9. การแต่งงาน หน้าที่ของสามีและภรรยาในอิสลาม
 10. การหย่าร้าง
 11. ซะกาต
 12. ฮัจญ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์และการปฏิบัติ
 13. มนุษย์ การสร้างและวัตถุประสงค์ของชีวิต
 14. การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 15. อาหารและธุรกิจต้องห้าม

โครงสร้างและระบอบชีวิตในอิสลาม

 1. หลักศรัทธา มี 6 ประการดังนี้
 2. ศรัทธาในอัลลอฮ์
 3. ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์ของอัลลอฮ์)
 4. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
 5. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
 6. ศรัทธาในกฏกำหนดสภาวะการณ์ของพระเจ้า
 7. การยืนยันความศรัทธา
 8. การยืนยันความศรัทธา มี 5 ประการดังนี้
 9. การกล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”
 10. การละหมาดวันละ 5 เวลา
 11. การถือศีลอด
 12. การจ่ายซะกาต
 13. การทำฮัจญ์
 14. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
 15. มารยาทต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแต่งกาย ฯลฯ
 16. ครอบครัว เช่น หน้าที่สมาชิกครอบครัว การแต่งงาน การหย่า การจัดการมรดก ฯลฯ
 17. เศรษฐกิจ การทำสัญญา จริยธรรมทางธุรกิจ ฯลฯ
 18. การเมืองการปกครอง ความยุติธรรม การปฏิบัติตนต่อคนภายในการปกครอง
 19. สังคม เช่น การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ฯลฯ
 20. การสงครามและสันติภาพ
 21. จริยธรรม เช่น การให้ความรัก ความเมตตา การอดทน การให้อภัย ความเสียสละ ความสามัคคี ฯลฯ

การประเมินผล เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น  หลังการฝึกอบรม

             มีการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคศรัทธา ความรู้ความเข้าใจในอิสลามขั้นพื้นฐาน และภาคปฏิบัติละหมาด รวมทั้งการทำความสะอาดร่างกายตามศาสนบัญญัติ 

             ภาคศรัทธา  สอบข้อเขียนได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าสอบผ่าน หากคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ต้องขอสอบซ่อมใหม่ และต้องให้ได้คะแนนใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

             ภาคปฏิบัติ   เมื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมที่จะสอบเมื่อใด ก็ให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้อบรมเพื่อนัดหมายเวลาสอบปฏิบัติ

            ภาคกิจกรรมค่าย จัดปีละ 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง เป็นการปฏิบัติละหมาดจริงนอกสถานที่

สนใจสมัครอบรมติดต่อ  สำนักงานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม  มูลนิธิสันติชน

                                     439 ถนนลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-5394693-5

                                     วันอาทิตย์ ต่อ 19   วันจันทร์-ศุกร์ ต่อ 14

หลักฐานการรับสมัคร

หลักฐานสมัครเรียน :   สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ควรมาเวลา 09.00–10.00 น. ก่อนเรียน)

อุปกรณ์การเรียน :       สมุด ปากกา แบบเรียน

ค่าสมัครเรียน :           ไม่เสีย

ค่าเล่าเรียน :               ไม่เสีย

การขอใบรับรองต่างๆ เมื่อผ่านการอบรม

 1. ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน จะทำการออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านทั้งภาคศรัทธาและภาคปฎิบัติแล้ว
 2. ใบรับรองการเข้ารับอิสลาม ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับอิสลาม และต้องการใบรับรองการเข้ารับอิสลาม ให้แจ้งความจำนงที่สำนักงานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม เพื่อจัดให้มีการปฎิญาณตนเข้ารับอิสลามและออกใบรับรองให้

หลักฐานที่ใช้ในการเข้ารับอิสลาม

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ

 ติดต่อ โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม  มูลนิธิสันติชน

439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2539 4693-5 ต่อ 19  โทรสาร  0 2539 4696 085-1153564

เรียบเรียงข้อมูล

www.knowislamthailand.org

www.islammore.com

www.halalthailand.com

islamhouse.muslimthaipost.com

www.islamsantichon.ac.th

อัพเดทล่าสุด