เมื่อเกิด โรคระบาด ในสมัยซอฮาบะห์


ในชีวิตของเราตอนนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนเรา และสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติในช่วงสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายของโรคระบาดคือ...


เมื่อเกิด โรคระบาด ในสมัยซอฮาบะห์

เหตุการณ์ : กาฬโรคได้แพร่ระบาด

สถานที่ : เมืองชาม ประเทศซีเรีย

ช่วงเวลา : ฮิจเราะห์ที่ 18

ผู้เสียชีวิต : มุสลิมเสียชีวิต 25,000 คน ในหมู่ผู้เสียชีวิต มีซอฮาบะห์หลายคน

ผู้นำในขณะนั้น : ซอฮาบะห์ อัมร บิน อัลอาซ รอดิยัลลอฮู่อันฮู

วิธีการแก้ปัญหาในขณะนั้น : ให้ความรู้แก่ผู้คน ให้พวกเขาหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ผลลัพธ์ : โรคระบาดได้สิ้นสุดในภายหลังไม่นาน หลังจากที่ผู้คนปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาในขณะนั้น

ความเป็นจริง : ในชีวิตของเราตอนนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนเรา และสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติในช่วงสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายของโรคระบาดคือ การยึดปฏิบัติตามฮาดิษของท่านนบี ในขณะที่ท่านนบีถูกถามว่า อะไรคือหนทางเเห่งความปลอดภัย? ท่านนบีตอบว่า...

1. أمسك عليك لسانك

จงระงับลิ้นของท่าน (อย่าได้แพร่กระจายข่าวอันเป็นเท็จที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คน)

2. وليسعك بيتك

ให้รักษาตัวอยู่แต่ในบ้าน

3. وابْكِ على خطيئتك

จงร้องไห้เสียใจบนความผิดที่ท่านได้กระทำไว้ (ให้ขออภัยโทษและดุอาอฺให้มากๆ)

เครดิต: อิสลามตามอุลามาอฺแบบฉบับนบ

อัพเดทล่าสุด