อิบลีส เป็นญินหรือมลาอิกะฮฺ? คำตอบอยู่ที่นี่


อิบลีส เป็นญินหรือมลาอิกะฮฺ?

เรื่องนี้มีความเห็นที่ขัดแย้งและแตกต่างกัน อิมามฮะซัน อัลบันนา ยืนยันไว้ในหนังสือ “ฟีซิลาลิล กุรอาน” (ในร่มเงาของกุรอาน) ว่า อิบลีสเป็นญิน ในการอธิบายความหมายเรื่องราวการสร้างอาดัมตอนที่อัลลอฮ ได้บัญชาให้มลาอิกะฮฺกราบคารวะต่ออาดัมและมลาอิกะฮฺทั้งหมดได้ก้มลงกราบตามคําบัญชาของพระองค์ยกเว้นอิบลีส ตรงคําพูดที่ว่า “ยกเว้นอิบลีส” นี้เองที่เปิดเผยให้เห็นว่าอิบลีสมิใช่มลาอิกะฮฺถึงแม้ว่า มันจะอยู่กับมลาอิกะฮฺ ก็ตาม

ถ้าหากว่ามันเป็นพวกเดียวกับมลาอิกะฮฺ มันก็ไม่น่าจะฝ่าฝืน เพราะ คุณสมบัติสําคัญประการแรกของมลาอิกะฮฺก็คือ “พวกเขาไม่ฝ่าฝืนคําบัญชา ของอัลลอฮฺและพวกเขาปฏิบัติตามที่ได้ถูกบัญชา” คําว่า “ยกเว้น” ในที่นี้ ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นมลาอิกะฮฺ การที่มันอยู่กับมลาอิกะฮฺก็เปิดโอกาสให้มีการยกเว้นนี้

อิบลีส เป็นญินหรือมลาอิกะฮฺ? คำตอบอยู่ที่นี่

ดังนั้น ตามที่ปรากฏในกุรอาน อิบลีสจึงเป็นญิน อัลลอฮฺ ได้ทรงสร้างญินจากไฟที่ไร้ควัน นี่เป็นคําพูดที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่มลาอิกะฮฺ

บางคนทั้งในสมัยก่อนและในสมัยปัจจุบันไม่เห็นด้วยกับประเด็น นี้โดยได้ยกวจนะของอัลลอฮฺต่อไปนี้มาเป็นข้อพิสูจน์ :

เมื่อเราได้กล่าวแก่มลาอิกะฮฺว่า “จงกราบต่ออาดัม” พวกเขาก็ก้มลงกราบยกเว้นอิบลีส มันปฏิเสธและหยิ่งยโสและมันเป็นหนึ่งใน บรรดาผู้ปฏิเสธ (กุรอาน 2 : 34)

และตัวอย่างอื่นที่อัลลอฮฺได้ทรงยกเว้นอิบลีสจากบรรดามลาอิกะฮฺ พวกเขากล่าวว่า แค่หนึ่งเท่านั้นจากสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกัน และกล่าวว่า มีหนังสืออรรถาธิบายกุรอานและหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มได้รายงาน

อิบลีส เป็นญินหรือมลาอิกะฮฺ? คำตอบอยู่ที่นี่

คําพูดจากจากนักวิชาการที่กล่าวว่า อิบลีสเป็นหนึ่งในบรรดามลาอิกะฮฺ นักวิชาการเหล่านี้กล่าวว่ามันเป็นผู้รักษาสวนสวรรค์หรือสวรรค์ชั้นต่ําและ มันเป็นหนึ่งในบรรดามลาอิกะฮฺที่มีเกียรติ

อย่างไรก็ตาม อิบนุ กะษีรได้ชี้ว่า นักวิชาการยุคต้นได้รายงาน ฮะดีษเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้หลายฮะดีษด้วยกัน ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลของ พวกยิวที่ถูกนํามาอ้างซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งกว่าบรรดา นักวิชาการเหล่านี้ บางฮะดีษก็กล่าวเท็จอย่างชัดๆ ทั้งนี้เนื่องจากมันขัด กับความจริงที่เรามีอยู่

ข้อพิสูจน์ที่พวกเขานํามาอ้างกับเราที่ว่าอัลลอฮฺได้ยกเว้นเฉพาะ อิบลีสเท่านั้นจากบรรดามลาอิกะฮฺก็มิใช่ข้อพิสูจน์เลยเพราะคําพูดของ อัลลอฮฺเองก็ได้ยืนยันว่ามันเป็นญิน

อิบลีส เป็นญินหรือมลาอิกะฮฺ? คำตอบอยู่ที่นี่

อิบลีสเป็นพวกปืนและมันได้ฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของมัน (กุรอาน 18 : 50)

ข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าอิบลีสเป็นญินก็คืออิบลีสได้กล่าวเกี่ยว กับตัวมันเองต่ออัลลอฮฺว่า : 

พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดิน (กุรอาน 7 : 12)

นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีความจริงอีกว่าอิบลีสมีลูกหลาน แต่มลาอิกะฮฺ ไม่มี ยิ่งไปกว่านั้น อัลลอฮฺทรงกล่าวว่ามลาอิกะฮฺ ไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ทรงบัญชาพวกเขาและทําตามที่ถูกบัญชา (กุรอาน 66 : 6)

นอกจากนี้แล้ว ท่านนบีมุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ยังได้กล่าวว่า มลาอิกะฮถูกสร้างมาจากแสงสว่างและยินได้ถูกสร้าง มาจากไฟอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/