อาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีคำเนียตอย่างไร สอนหน่อย : islamhouses


57,751 ผู้ชม

อาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีคำเนียตอย่างไร สอนหน่อย มาดูวิธีกการอาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ ดังนี้....


อาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีคำเนียตอย่างไร สอนหน่อย

อิสลามให้มีบัญญัติให้มี การอาบน้ำเพื่อชำระฮะดัสใหญ่ อันได้แก่ การมีญะนาบะฮฺ การมีประจำเดือน หลังคลอดบุตร หลังมีเพศสัมพันธ์ หลังมีอสุจิเคลื่อน หลังการคลอดบุตร และเกี่ยวกับจะปฎิบัติศาสนกิจบางอย่าง เช่น อาบน้ำวันศุกร์ และก่อนจะครองเอี๊ยะรอมในพิธีฮัจญ์เป็นต้น 

อาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีคำเนียตอย่างไร สอนหน่อย

อาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีคำเนียตอย่างไร สอนหน่อย มาดูวิธีกการอาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ ดังนี้

วิธีการเนียต (ตั้งเจตนานึกในใจ) ที่สำคัญเจตนาอาบน้ำอะไร 

- ตัวอย่างเนียตอ่าบน้ำหลังหมดประจำเดือน ให้เนียตว่า "ข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่ฟัรดูเฮด เพื่ออัลลอฮ์"

(ฟัรดู - อันเป็นข้อบังคับต้องทำ) (เฮด -ประจำเดือน)

(ฮาดัษใหญ่ - ชำระล้างครั้งใหญ่ / ฮาดัษเล็ก - ชำระล้างแบบเล็ก นั่นก็คืออาบน้ำละหมาด

เนียตอาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ ให้เนียตว่า "ข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่หลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่ออัลลอฮ์" แค่นี้ก็ใช้ได้

วิธีอาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

1.  เริ่มด้วยการกล่าวบิสมิ้ลลาฮฺ 

2.  ล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกัน

3.  ล้างทวารทั้งสองให้สะอาดด้วยมือซ้าย

4.  เริ่มทำการอาบน้ำละหมาด

5.  ล้างมือทั้งสองข้าง 3 ครั้ง 

6.  เอามือขวาวักน้ำใส่ปากครั้งหนึ่งเหลือไว้เล็กน้อยสูดเข้าจมูก ส่วนที่อยู่ในปากให้กลั้วปากและคอ บ้วนทิ้ง ทำเช่นนี้ 3 ครั้ง 

7.  ล้างใบหน้าให้ทั่ว 3 ครั้ง

8.  ล้างแขนขวาจรดข้อศอก 3 ครั้ง

9.  ล้างแขนซ้ายจรดข้อศอก 3 ครั้ง

10. เอามือทั้งสองจุ่มน้ำเช็ดศีรษะ 1 ครั้ง 

11. เอาน้ำราดศีรษะ และขยี้ผมให้เปียกชุ่ม ให้ทั่วถึงหนังศีรษะ

12. เอาน้ำรดศีรษะ 3 ครั้ง 

13. เอาน้ำรดร่างกายด้านขวา พร้อมใช้มือถามผิวหนังเพื่อขจัดถูสิ่งสกปรกต่าง ๆ

14. เอาน้ำรดร่างกายด้านซ้าย พร้อมใช้มือถามผิวหนังเพื่อขจัดถูสิ่งสกปรกต่าง ๆ

15. ล้างเท้าขวา 3 ครั้ง

16. ล้างเท้าซ้าย 3 ครั้ง

หลังจากอาบน้ำยกฮะดัสแล้วก็สามารถละหมาดได้ ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดอีก 

"ท่านร่อซูล ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มิได้อาบน้ำละหมาดอีกครั้งหลังจากอาบน้ำยกฮะดัสแล้ว" บันทึกโดยนักบันทึกฮะดีษทั้งห้า (อัตติรฺซีย์ ,อันนะซาอีย์,อิบนุมาญะฮฺ อบูดาวูด, อะหมัด)

การอาบน้ำญะนาบะฮ์ คือ การอาบน้ำเพื่อชำระฮะดัษใหญ่อันเกิดจากการมีอสุจิเคลื่อนออกมาทั้งเพศหญิงและชาย ไม่ว่าจะด้วยกรณีหรือสาเหตุใดก็ตาม เช่น การฝัน,การร่วมเพศ,การสำเร็จความใคร่ ฯลฯ

อัพเดทล่าสุด