มรดกอิสลาม มีพี่น้อง 5 คนจะแบ่งมรดกยังไง?


6,869 ผู้ชม

คำถาม: ผู้ตายคือ แม่ หลังจากเสียไปได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินหรือคำสั่งเสีย แต่ปัญหาคือ ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งกันอย่างไร...


มรดกอิสลาม มีพี่น้อง 5 คนจะแบ่งมรดกยังไง?

คำถาม: ผู้ตายคือ แม่ หลังจากเสียไปได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินหรือคำสั่งเสีย แต่ปัญหาคือ ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งกันอย่างไร กับมรดกที่เหลือ โดยมีทายาทดังนี้

มีพ่อ(สามีผู้ตาย) ลูกชาย 3 คน ลูกสาว 2 คน และหลานชาย 1 คนทั้งหมดร่วมบิดามารดาเดียวกัน ช่วยบอกหน่อยว่าจะแบ่งคนละกี่ส่วน และสิ่งของที่อยู่ในบ้านที่เป็นของผู้ตายต้องตีเป็นราคาทั้งหมดหรือไม่ เช่น ตู้ เครื่องลายครามต่างๆ 

คำตอบ

สามีของผู้ตาย (คือพ่อของผู้ถาม) มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน 4  จากกองมรดกของผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายมีลูก ส่วนที่เหลือจากกองมรดกให้แบ่งระหว่างลูกๆ ของผู้ตาย โดยผู้ชายมีสิทธิ 2 ส่วน ผู้หญิงมีสิทธิ 1 ส่วน (ชาย 2 หญิง 1)

กล่าวคือ เมื่อสามีของผู้ตายได้รับ 1 ส่วน 4  ของกองมรดกแล้ว ให้นำกองมรดกส่วนที่เหลือนำมาแบ่งออกเป็น 8 กอง แบ่งให้ลูกชายซึ่งมี 3 คน คนละ 2 กอง เท่ากับ 6 กอง อีก 2 กองที่เหลือแบ่งให้ลูกผู้หญิงคนละ 1 กอง เท่ากับ 2 กอง รวมทั้งหมด 8 กอง   ส่วนหลานชายนั้นเนื่องจากผู้ตาย (แม่) มีลูกผู้สืบมรดกจึงถูกกัน (มะหฺญู๊บ) ไม่มีสิทธิในกองมรดกแต่อย่างใด

สำหรับ สิ่งของซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ตายนั้นก็ให้ตกลงกันระหว่างทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก (คือ สามีของผู้ตาย และลูกๆ) ว่าจะแบ่งเป็นสิ่งของ (คือตัวทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์) หรือจะนำมาตีราคาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดแล้วแบ่งสิ่งของตามราคาที่ประเมินไว้ตามสัดส่วนของแต่ละคนที่มีสิทธิรับมรดกก็ย่อมทำได้ โดยให้พูดคุยตกลงกันและดำเนินการแบ่งทรัพย์มรดกตามที่ยินยอมพร้อมใจในระหว่างกันเป็นสำคัญ

ที่มา: alisuasaming.org

อัพเดทล่าสุด