• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

อัลลอฮฺ ตะอาลา พระเจ้าองค์เดียว