• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

อย่าถอนผมหงอก เพราะมันคือรัศมีของมุสลิม