• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ทำบาปใหญ่ไม่เลิก อย่าหวังว่าริซกีจะเพิ่มพูน