ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม - ห้าม อิสลาม พิธีกรรม ต่างศาสนา


ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม - ห้าม อิสลาม พิธีกรรม ต่างศาสนา มีอะไรบ้าง คำตอบอยู่ที่นี่....


ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม - ห้าม อิสลาม พิธีกรรม ต่างศาสนา

วันนี้ เอาข้อห้ามในอิสลาม มาให้อ่านกันวันละนิดเพิ่มพูนอีหม่านค่ะ  เป็นของศูนย์ภาษาธรรม

1. ห้ามมุสลิมะฮฺยินยอมให้ผู้อื่นเข้าบ้านนอกจากจะได้รับอนุญาตจากสามี (ฏ็อบรอนีย์)

2. ห้ามมุสลิมะฮฺให้ร้ายสามีของตนในโลกดุนยา เพราะภรรยาของเขาที่เป็นนางสวรรค์จะกล่าวกับเธอว่า ขออัลลอฮฺทรงลงโทษเธอ แท้จริงแล้วเขาคือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับเธอ แต่เกรงว่าเขาจะถูกพรากจากเธอมาหาเรา (ติรมีซีย์)

3. ท่านทั้งหลายอย่าได้รับประทานอาหารด้วยมือซ้ายเป็นอันขาด เพราะแท้จริงชัยฏอนนั้นรับประทานอาหารด้วยมือซ้าย (อิบนุ มาญะฮ)

4. พวกท่านอย่ากระทำแข่งกับอิมาม กล่าวคือ เมื่ออิมามตักบีรพวกท่านจึงตักบีรและเมื่ออิมามอ่าน วะลัฎฎอลลีน พวกท่านจงกล่าวอามีน เมื่ออิมามรุกูอพวกท่านก็จงรุกูอตาม เมื่ออิมามกล่าว สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ พวกท่านจงกล่าวว่า อัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะละกันหัมอ และอย่าได้เงยศีรษะก่อนอิมามเป็นอันขาด (มุสลิม)

5. เมื่อมุสลิมะฮอยู่ด้วยกัน อย่าได้บรรยายรูปร่างของมุสลิมะฮฺด้วยกันให้สามีของตนเองฟัง เพราะเหมือนกับว่าสามีของนางกำลังมองไปยังเอาเราะฮฺของนาง (บุคอรีย์)
6.  พวกท่านอย่าได้เจาะจงเอาคืนของวันศุกร์เพื่อทำการนมาซ และอย่าได้ยึดการถือศีลอดเฉพาะวันศุกร์โดยไม่สนใจวันอื่นๆ นอกจากจะเป็นวันที่มีการกำหนดให้พวกท่านถือศีลอด (มุสลิม)

7.  พวกท่านอย่าได้ดูถูก (การตอบแทน) การทำดีในสิ่งหนึ่ง แม้กระทั่งเรื่องการพบพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่เบิกบานก็ตาม (มุสลิม)

8.  มลาอิกะฮฺจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปปั้นหรือรูปภาพแขวนอยู่ในบ้าน (มุสลิม)

9.  สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่า ดำหนิเศาะหาบะฮของฉัน ขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า แม้ว่าคนใดในหมู่พวกท่านจะบริจาคทองเท่ากับภูเขาอุฮุดก็ตาม ที่พวกเขาก็มิอาจมี (ความดีหรือตำแหน่ง) เทียงเคียงพวกเขาแม้แต่น้อย (มุสลิม)

10.  พวกท่านทั้งหลายอย่าด่าผู้ที่ตายไปแล้ว เพราะแท้จริงพวกเขาได้กลับไปสู่สิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แล้ว (บุคอรีย์)

11. สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่ากาลเวลา เพราะแท้จริงอัลลอฮฺพระองค์คือกาลเวลา (บันทึกโดย อิหม่าม มุสลิม) 

12. สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่าไก่ เพราะแท้จริง ไก่นั้นมันปลุกให้เรานมาซ (บันทึกโดย อบูดาวูด)

13. พวกท่านทั้งหลายอย่าให้สลามเหมือนการให้สลามของพวกยะฮูดีและนะศอรอ เพราะแท้จริง การให้สลามของพวกเขาคือการใช้สัญญาณมือเท่านั้น (บัยฮะกี)

14. พวกท่านทั้งหลายอย่าให้อาหารกับคนยากจน ในสิ่งที่พวกท่านไม่รับประทาน (บันทึกโดย  อะหมัด)

15. ท่านอย่าได้เล่าความฝันให้ใครฟัง  ยกเว้นผู้รู้ศาสนาหรือผู้ตักเตือน (ที่หวังดีเท่านั้น) (บันทึกโดย ติรมีซี)

16. พวกท่านทั้งหลายอยาได้เรียกมุนาฟิกว่า”เจ้านาย”  เพราะหากว่าเขาเป็นเจ้านายของพวกท่านตจริงแน่นอนแล้วพวกท่านได้ทำให้พระเจาของพวกท่านโกรธแล้ว (เรียกเหมือนประจบประจอ หรือให้เกียรติคนที่เรารุ้ว่ามุนาฟิก  ไม่เกี่ยวกับ ตำแหน่ง การงาน)

17. และพระผู้อภิบาลของเข้าได้บัญชาว่า พวกเจ้าอย่าได้อิบาดะฮฺต่อผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้น  และจงทำดีต่อพ่อแม่ของพวกเจ้า  เมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือท่านทั้งสองล่วงลุถึงวัยชราอยู่กับพวกเจ้า ดังนั้นจงอย่ากล่าวแก่ท่านทั้งสองว่า อุฟ! และอย่าตะคอกตะเพิดท่านทั้งสองและจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยน( กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ :  อายะห์ที่ 23 )

18. และจงให้สิทธิแก่ญาติใกล้ชิด ผู้ขัดสน (มิสกีน) และผู้เดินทาง และจงอย่าสุรุ่ยสุร่าย แท้จริงบรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพี่น้องของชัยฏอน และชั้ยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมัน ( กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ :  อายะห์ที่ 26-27 )

19. จงอย่าปล่อยให้มือของเจ้าเป็นห่วงที่คล้องคอของเจ้า(คือตระหนี่ถี่เหนียว)และจงอย่าแบมือออกจนเต็มเหยียด (คือใช้จ่ายอย่างไม่อั้น) มิฉะนั้นแล้ว เจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประณามและสิ้นเนื้อประดาตัว ( กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ :  อายะห์ที่ 29 )

20. เมื่อมีคนมาขอค้า (ราคาซื้อขาย)สุนัข จงเอาดินฝุ่นใส่มือเขาไปให้เต็ม (อบูดาวูด)

21.  เมื่อสตรีท่านใดจากพวกท่านออกไปมัสยิด  จงอย่าใส่ของหอมเป็นอันขาด (บันทึกโดย อะหมัด)

22.  เมื่อเข้าสิบวันแรก (วันที่ 1-10 ซุลฮิจญะฮฺ) และคนในหมู่พวกท่านต้องการทำกุรบาน  ก็จงอย่าแตะต้อง (ตัด โกน ถอน) ผม ขน ของเขา 
และสิ่งที่แรกว่าฟิฎเราะฮฺของเขา อันได้แก่ เล็บ ขนลับ ขนรักแร้ และหนวดเครา (บันทึกโดย มุสลิม) (จนว่าจะเชือดสัตว์เสียก่อน)

23.  เมื่อพวกท่านเห็นญะนาซะฮฺ(ศพมุสลิมที่เสียชีวิตแล้ว) พวกท่านจงยืน และผู้ใดตามไปส่งญะนาซะฮฺ ก็จงอย่านั่งจนกว่าญะนาซะฮฺจะถูกวางลง ( บันทึกโดย บุคอรี-มุสลิม)

24.  เมื่อคนใดจากพวกท่านเยี่ยมเยียนพี่น้องของพวกเขาและพักอยู่กับเขา จงอย่าเป็นอิหม่ามนะนมาซจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเขาเสียก่อน (บันทึกโดย อบูดาวูด)

25.  เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านยืนนมาซจงอย่าปล่อยให้ใครเดินผ่านหน้าเด็ดขาด จงยับยั้งเขาเท่าที่มีความสามารถ หากเขาฝ่าฝืน จงต่อสู้กับเขา เพราะชัยฏอนอยู่กับเขาขณะนั้น (บันทึกโดย อะหมัด)

26. เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านรู้สึกว่ามีการผายลมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม  ถ้าเขาสงสัยจงอย่าเลิกนมาซจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอย่างแน่ใจได้ (บันทึกโดย อบูดาวูด)

27.  หญิงใดที่ใส่น้ำหอมแล้วออกจากบ้าน  แล้วเดินผ่านกลุ่มชนเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำหอมของเธอ ถือว่าเธอได้ทำซินาแล้ว (บันทึกโดย อะหมัด)

28.  ห้ามคนใดคนหนึ่งจากพวกท่าน  หวงห้ามเพื่อนบ้านในการต่อเติมอาคารติดกับบ้านของเขา (บันทึกโดย อะหมัด)

29. อย่าคุยกันตามลำพัง  โดยบุคคลที่สามอยู่ด้วยโดยไม่ได้ยิน  เพราะเป็นการกระทำที่ให้เขาเสียใจ (บันทึกโดย อบูดาวูด)

30. คนใดจากพวกท่าน  เวลาขอดุอาอย่าขอว่า โอ้อัลลอฮฺ อภัยให้ข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์  เมตตาข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์ ให้ปัจจัยยังชีพข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์   แต่จงตั้งใจขอ เพราะพระองค์ไม่ทรงกระทำในสิ่งถูกบังคับ แต่จะกระทำตามประสงค์ของพระองค์ (บันทึกโดย อะหมัด)

31. ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งสั่งอีกคนหนึ่งให้ลุกจากที่นั่ง เพื่อเขาจะได้นั่งที่นั้น แต่จงให้มีการขยับขยายที่และเปิดทางให้กว้าง ๆ (อะหมัด)

32. ห้ามผู้ชายมองเอาเราะฮฺของผู้ชายด้วยกัน ห้ามผู้หญิงมองเอาเราะฮฺของผู้หญิงด้วยกัน ห้ามผู้ชายกับผู้ชายอยู่ในผ้าผืนเดียวกัน และห้ามผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ในผ้าผืนเดียวกัน (มุสลิม)

33. ห้ามคนใดคนหนึ่งจากพวกท่าน สัมผัสอวัยวะเพศของเขาด้วยมือขวาขณะปัสสาวะ อย่าเช็ด (ทำความสะอาด) ด้วยมือขวาและอย่าเป่าลงในภาชนะ (ขณะดื่ม) (มุสลิม)

34. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เอาของขวัญ หรือบริจาคแล้วเอากลับคืนนอกจากสิ่งที่พ่อแม่ให้กับลูก ซึ่งอุปมาผู้ให้แล้วเอากลับคืน อุปไมยดังสุนัขที่กินจนอิ่ม แล้วอาเจียนแล้วกลืนกลับเข้าไป (อะหมัด)

35. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าทำให้การบริจาคทานของสูเจ้าไร้ผลด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือดร้อน เช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดอ้้้้้้้้้้้างผู้คน อีกทั้งเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 264)
 36. แท้จริง บรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัดสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศัรทธานั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และอัลลอฮฺทรงรอบรู้และพวกเจ้าไม่รู้ (อันนูร : 19)

37. ใครปฏิบัติการงานใดที่ไม่ีำสั่งของเราถือเป็นโมฆะ (มุสลิม)

38. ผู้ใดโกหกต่อฉันโดยเจตนา ดังนั้นเขาจงเตรียมที่พำนักสำหรับตัวเขาในไฟนรก (บุคอรีย์-มุสลิม)

39. แท้จริง บรรดาผู้กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ หญิงไม่รู้เรื่องอะไร หญิงผู้ศรัทธา พวกเขาถูกสาปแช่งทั้งโลกนี้และโลกหน้า และสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์ (อันนูร : 23)

40. พวกท่านพึงระวังเรื่องการคิดสงสัย แท้จริง การคิดสงสัยคือคำพูดที่โกหกที่สุด (บุคอรีย์-มุสลิม)
 

 -------------------

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม

ต้องเผยแพร่ศาสนา สัจธรรม กำจัดสิ่งแหลมคมที่เป็นอันตรายออกจากทางเดินบอกทางแก่ผู้ที่หลงทาง

จงแต่งงาน และแต่งงานที่ดีที่สุดคือ การใช้จ่ายน้อย และวุ่นวายน้อยที่สุด

เมื่อเวลากู้ยืม จงให้ผู้กู้เป็นผู้เขียนสัญญา

จงกินและดื่มให้หมดภาชนะ อย่าให้เหลือ ฟุ่มเฟือย

เมื่อมีขบวนศพเคลื่อนผ่านมาจงยืนให้เกรียติศพนั้น

จงรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งแห่งการศรัทธา

เมื่อผู้มาเยี่ยมเยียนจะกลับบ้าน เจ้าของบ้านต้องออกไปส่งถึงประตู ถ้ามีรั้วให้ไปส่งถึงรั้ว

เมื่อจะทำกิจการใดๆ ที่เป็นผลดีต่อสังคม จงกระทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม

จงรักษาคำมั่นสัญญา

จงห่างไกลสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นสื่อชักนำไปสู่ความชั่วช้า

เมื่อจะทำกิจการใดๆ ต้องทำเพื่ออัลลอ์ พระองค์เดียวเท่านั้น

จงตรงต่อเวลาในการใช้หนี้สิน และจงผ่อนปรนลูกหนี้

จงจ่ายค่าแรงของผู้ใช้แรงงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง(จ่ายให้เร็ว)

จงช่วยกันขจัดความชั่วช้าที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ

เริ่มสอนอัลกุรอาน หนังสือ รวมทั้งมารยาทและจริยรรม แก่บุตรหลานตั้งแต่อายุย่างเข้าวัย 7 ขวบ และให้แยกที่นอนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย

จงชักชวนมนุษย์ให้กระทำความดี และยับยั้งความชั่ว

ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรม

จงต่อสู้และขวนขวายเพื่อให้ชนะกิเลส และอำนาจใฝ่ต่ำของตน ฯลฯ

ข้อห้ามในอิสลาม

1. ห้ามตั้งหุ้นส่วนหรือภาคี หรือนำสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา

2. ห้ามกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ รูปปั้น รูปภาพ ต้นไม้ ก้อนหิน จอปลวก แม่น้ำ ภูเขา ผีสางนางไม้ ตลอดจนวิญญาณต่างๆเช่น เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ศาลพระภูมิ  หรือเจ้าไม่มีศาล อิสลามไม่มีสิ่งสมมุติพวกนี้

3. ห้ามเชื่อเรื่องดวงชะตา ราศี ผูกดวง หมอดู ห้ามถือโชคลางของขลัง ฤกษ์ยามและไสยศาสตร์ ทั้งหลาย การทำเสน่ห์ เวทมนย์ ตะกรุด ผ้ายันต์ เครื่องรางของขลัง เชื่อการทำนายโชคชะตา การทำนายฝัน ท่าน

นะบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า " แท้จริงการเป่าคาถาอาคม การแขวนเครื่องรางของขลัง และการทำเสน่ห์ยาแฝดนั้น เป็นชิริก(ตั้งภาคี)"

4. ห้ามล่นการพนันทุกรูปแบบ ห้ามเสี่ยงทาย เสี่ยงโชค ห้ามเล่นการพนัน ห้ายซื้อขายหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล

5. ห้ามกินสัตว์ที่ตายเอง และสัตว์ที่มิได้เชือดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ยกเว้น ปลา สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล

6. ห้ามกินอาการอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

7. ห้ามเสพ หรือขายสิ่งของมึนเมาทุกชนิด และสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ

8. ห้ามผิดประวณีกับหญิง ไม่ว่าด้วยการยินยอม หรือสมัครใจ หรือการจ่ายค่าตอบแทน และห้ามอ่านหรือสนับสนุนสื่อ ที่นำพาไปสู่การผิดประเวณีและอบายมุข

9. ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยเจตนา ปราศจากความเป็นธรรม (ฆ่าสัตว์เพื่อรับประทานได้ และฆ่าสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องชีวิต)

10. ห้ามติดสินบนทุกชนิด

11. ห้ามสู่รู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น และอย่านำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นไปพูดหรือเปิดผย

12. ห้ามเฉยเมยเมื่อมีคนทักทาย

13. ห้ามบริโภคอาหารที่รู้ว่ามาจากการทุจริต

14. ห้ากระทำการใดๆที่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

15. ห้ามเข้าไปในบ้านของผู้อืนโดยมิได้รับอนุญาติ

16. ห้ามประกอบอาชีพที่ขัดต่อศีลธรรม คุณธรรม ซึ่งอาชีพเหล่านั้นจะนำไปสู่ความหายนะ

17. ห้ามทำแท้ง คุมกำเนิด เว้นแต่มีความจำเป็นที่ชอบด้วยบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

18. ห้ามเป็นคนหลงชาติ หลงตระกูล

19. ห้ามกักตุนสินค้า ค้ากำไรเกินควร ห้ามขายสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ

20. ห้ามสตรีเปิดเผยอวัยวะทีพึงสงวน นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ ห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบาง รัดทรวดทรงรูปร่าง ยั่วยวนเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม

21. ห้ามใช้เวลาและทรัพย์สินไปในทางไร้ประโยชน์

22. ห้ามร่วมประเวณีกับภรรยาขณะมีประจำเดือน

23. ห้ามเรียกผู้อื่นโดยฉายาแทนชื่อของเขา

24. ห้ามคบค้าสมาคมกับทรราชผู้กดขี่ คนเลว

25. ห้ามหนีทัพในขณะประจัญบาน

26. เมื่ออยู่ร่วมกันสามคน ห้ามคนสองคนพูดภาษาเดียวกันที่คนที่สามฟังไม่รู้เรื่อง หรือห้ามการซุบซิบในสองคนโดยมีคนที่สามอยู่ด้วย

27. ห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทุกรูปแบบ ทุกชนิด

28. ห้ามถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระลงในแม่น้ำลำคลอง

29. ห้ามอิจฉาริษยา

30. ห้ามเป็นพยานเท็จ

31. ห้ามบิดพลิ้ว ผิดสัญญา

32. ห้ามเบียดเบียนทรัพย์สินของเด็กกำพร้า

33. ห้ามสิ้นหวังในความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา

34. ห้ามสัมผัสมือกับผู้ที่แต่งงานได้

35. ห้ามผู้ชายทำตัวเลียนแบบผู้หญิง และห้ามผู้หญิงเลียนแบบผู้ชาย

36. ห้ามมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

37. ห้ามฆ่าตัวตายไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

38. ห้ามมุสลิมใช้ภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากทองคำและเงิน ฯลฯ

ทีมา : ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด