เยียวยาความโศกเศร้า ด้วยซูเราะฮฺอัฎฎูฮา


มาแรงรอบสัปดาห์