รู้หรือไม่?เพียงกล่าว 'อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 2 ครั้ง' ก็ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์