วิถีทางไขสู่...ประตูริสกี


6,619 ผู้ชม


วิถีทางไขสู่ประตู...ริสกี

 รีสกี: สิ่งจากอัลลอฮฺ 

                                         กุญแจไขริสกี

ใครใคร่ได้ริสกีจงตระหนัก                  ใครคิดจักมีกุญแจริสกีไข

ใครอยากให้เอกองค์ทรงพอใจ (พอพระทัย)          ประสาทให้ซึ่งปัจจัยยังชีวา

 

จงยึดมั่นและปฏิบัติในกุศล                                 ที่เป็นผลต้นเหตุให้มาหา

ซึ่งเงินทองที่คาดหวังไหลเทมา                         พร้อมคุณค่าแห่งผลบุญคุณอนันต์

 

หนึ่ง ขวนขวายทำงานแต่เช้าตรู่[1]                  ดังนกกรูออกจากรังใช่นั่งฝัน

ความบารอกัต มีมาก ในรุ่งวัน                         จงขยันอย่าคอยท่าเดินหน้าทำ

สอง ต้องหมั่นขยันขอ ลุแก่โทษ[2]                       พระองค์โปรดให้เราขอเมื่อถล่ำ

อิสอิฆฟารช่วยชะล้างเหล่าบาปกรรม                 พร้อมชักนำริสกีมาจากฟ้าคราม

 

สาม เชื่อมญาติ มิตรไมตรี อย่าริอาจ[3]                คิดตัดขาด ญาติมิตร ไม่คิดถาม

ความทุกข์สุขช่วยแบ่งปันทุกชั่วยาม                    สิ่งดีงาม จะนำพา ความจำเริญ 

สี่ ใช่จ่ายช่วยอุ้มชูนักศึกษา[4]                          ผู้ใฝ่หาความรู้มิห้างเหิน

เพื่อศาสนาประชาชาติได้เจริญ                             นำพาเดินสู่หนทางอันเทียงตรง

 

ห้า ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส[5]                      ผู้มิอาจช่วยตนเองสมประสงค์

คอยเมตตาค่ำจุนจนมั่นคง                                    อัลลอฮฺองค์จะช่วยเราหลายเท่าเอ๋ย                                                


[1] ท่านนบีได้กล่าวว่า ความว่า “โอ้พระองค์อัลลอฮฺขอพระองค์จงให้ความจำเริญแก่ประชาชาติของฉันในเวลาเช้าตรู่ของพวกเขาด้วยเถิด” รายงานโดย อบูดาวูดและอัตติรมิซีย์
[2] อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้กล่าวเกี่ยวกับนบีนูฮฺอะลัยฮิสสะลาม ความว่า“ข้าพระองค์ได้กล่าวว่าพวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง * พระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน* และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีลำน้ำมากมายแก่พวกท่าน*  (ซูเราะห์นูฮฺ/10-12)
[3] จากท่านอนัส บิน มาลิก(รด)ว่าท่านได้กล่าวว่า ฉันได้ฟังท่านรซูลกล่าวว่า "ใครที่พอใจที่จะให้ริสกีของเขาเพิ่มพูน และร่องรอย(ความดี)ของเขาถูกบันทึกไว้ เขาก็จงเชื่อมความสัมพันธ์เครือญาติของเขา"     (มุตตะฟะกุนอะไลยห์)[3]
[4] จากท่าน อนัส บินมาลิก (ร.ด) ได้กล่าวว่า: ((ได้มีพี่น้องสองคนในสมัยของท่านรอซูล (ซ.ล) ที่คนหนึ่งจากทั้งสองได้มาหาท่านนบี(ซล)และอีกคนออกไปทำงาน และคนที่ออกไปทำงานได้ฟ้องร้องเกี่ยวกับพี่น้องของเขาต่อท่านบี(ซล) ท่านนบีได้กล่าวว่า  “บางที่ท่านอาจถูกประทานริสกีให้ก็เพราะเขา)).ฮะดิษ ศอฮิฮฺ รายงานโดย อัลตัรมีซีย์
[5] จากมุศอับ บิน ซ๊ะดฺ กล่าวว่า “ซ๊ะดฺ(รด) เห็นว่าตนดี(ประเสริฐ)กว่าบุคคลอื่นที่อยู่ระดับต่ำกว่าเขา  ดังนั้นท่านนบี(ซล)ได้กล่าวว่า “จริงหรือไม่ที่พวกท่านได้รับความช่วยเหลือและถูกให้ปัจจัยยังชีพ ก็เพราะผู้ที่อ่อนแอจากหมู่พวกท่าน?[5]  (รายงานโดย  อัล-บุคคอรี) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย เอ็ม(มีม) จารง

อัพเดทล่าสุด