คำพูดที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน : islamhouses


12,594 ผู้ชม

คำพูดที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน ชีวิตของมุสลิมทุกคนนั้นผูกพันอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน...


คำพูดที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

ชีวิตของมุสลิมทุกคนนั้นผูกพันอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน คำพูดที่ติดปากที่ถ่ายทอดมาจากอารมณ์และความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดหรือสถานการณ์ใด เช่น ในสถานการณ์ที่ได้พบกัน ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ ความรู้สึกเหล่านั้นที่ถูกกล่าวออกมาในรูปแบบของคำพูดของมุสลิมก็เชื่อมโยงไปยังพระผู้เป็นเจ้าที่มุสลิมทุกคนจะต้องกล่าวให้ติดปากอยู่เสมอมีดังนี้

1. อัสลามมุอะลัยกุม 

ภาษาอาหรับ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ คำกล่าวทักทายและคำบอกลากัน มีความหมายว่า "ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน"

เมื่อกล่าวคำนี้กับผู้ที่พบเจอก็เปรียบเสมือนการดุอาอุ (ขอพรจากพระเจ้า) ให้กันละกัน

การทักทายและบอกลากันด้วยประโยคนี้ยังได้รับผลบุญจากพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย การใช้ก็เหมือนกับลักษณะการใช้คำว่า สวัสดี ของไทยนั่นเอง

คำพูดที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

2. มาชาอัลลอฮฺ

ภาษาอาหรับ مَا شَاءَ ٱللَّٰهُ หมายถึง "พระประสงค์ของอัลลอฮฺ" กล่าวคือเมื่อรู้สึกยินดีในสิ่งที่ได้รับรู้ ได้เห็น หรือได้สัมผัส

เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับเราและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจ เช่น มาซาอัลลอฮฺ วันนี้อากาศดีมาก เป็นต้น

3. อินชาอัลลอฮฺ

ภาษาอาหรับ إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ หมายถึง "หากอัลลอฮฺทรงประสงค์"

ใช้ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต เพราะเราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะสามารถทำอะไรเหมือนกับคำพูดที่เราพูดไว้ในปัจจุบันได้หรือไม่ เป็นการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา เช่น พรุ่งนี้อย่าลืมนะ อินชาอัลลอฮฺ

4. อัลฮัมดุลิลละฮฺ

ภาษาอาหรับ ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ หมายถึง "การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ตะอาลา "

เมื่อรู้สึกพอใจในสิ่งใดที่เราได้รับ เป็นการขอบคุณอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ประทานความเมตตาให้แก่เราด้วยการสรรเสริญพระองค์

คำพูดที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

5. อัลลอฮฺอักบัร

ภาษาอาหรับ الله أكبر หมายถึง "อัลลอฮฺ ตะอาลา ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด"

ใช้เมื่อพบเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ทรงประทานให้เรา ทำให้เราดีใจซึ่งเป็นคำสดุดีพระเจ้า

6. ญะซากัลลอฮฺคอยร็อน หรือ ญาซากัลลอฮฺ

ภาษาอาหรับ جزاكَ الله خيرا หมายถึง กล่าวขอบคุณขออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตอบแทนความดีงามแก่ท่าน

7. อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิน

ภาษาอาหรับ انا لله وانا اليه راجعون  หมายถึง  "แท้จริงตัวเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ตะอาลา และแน่นอนเราจะต้องกลับไปยังพระองค์ "

ส่วนใหญ่ใช้เมื่อได้ข่าวเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิมหรือทราบข่าวไม่ดีที่ไม่คาดฝัน

8. อัสตัฆฟิรุลอฮฺ

ภาษาอาหรับ أَسْتَغْفِرُ الله หมายถึง ใช้พูดเมื่อสำนึกผิดจากการที่ทำผิด หรือทำบาป เป็นการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ขอพระองค์ทรงให้อภัย

ที่มา: อัลลอฮฺอักบัร ปาฏิหาริย์คัมภีร์อัลกุรอานและ 25 นะบีในอัลกุรอาน

โดย: ประเสริฐ มัสซารี / muslimthaipost

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23671

อัพเดทล่าสุด