คนต่างศาสนิกให้สลามกับเรา จำเป็นต้องรับสลามเขาหรือไม่?


เมื่อมุสลิมพบกัน ศาสนาสอนให้สลามซึ่งกันและกัน โดยการให้สลามเป็นซุนนะห์และการตอบรับสลามเป็นวาญิบ...


คนต่างศาสนิกให้สลามกับเรา จำเป็นต้องรับสลามเขาหรือไม่?

เมื่อมุสลิมพบกัน ศาสนาสอนให้สลามซึ่งกันและกัน โดยการให้สลามเป็น “ซุนนะห์” และการตอบรับสลามเป็น “วาญิบ”

แต่เมื่อคนต่างศาสนาได้เริ่มต้นให้สลามแก่เราก่อน การให้ของเขานั้นมิใช่ ซุนนะห์ แม้ว่าเขาจะให้สลามด้วยถ้อยคำหรือสำเนียงที่ถูกต้องก็ตาม เพราะเขาเป็นกาเฟร และเขาก็ไม่ได้รับภาคผลของการให้ ดังเช่นคนมุสลิม ขณะเดียวกันก็ไม่มีซุนนะห์ให้คนมุสลิมให้สลามแก่คนกาเฟรด้วย

ส่วนการตอบรับขณะที่คนกาเฟรให้สลามนั้น ไม่มีซุนนะห์ที่จะตอบรับด้วยสำนวนการรับสลามดังเช่นที่มุสลิมปฏิบัติกัน เช่นรับว่า วะอะลัยกุมุสสลาม หรือ วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุ้ลลอฮ์ หรือ วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุ้ลลอฮิวะบะรอกาตุฮ์

แต่ถ้าต้องการจะตอบรับการให้ของคนกาเฟร ก็มีซุนนะห์ให้รับเพียงสั้นๆว่า อะลัยก่า หรือ วะอะลัยกุ้ม เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแก่ท่านนบีดังนี้
ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนิ อุมัร รายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ดังนี้

اِن الْيَهُوْدَ اِدَا سَلَمُوا عَليْكُم يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ السَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ

“แท้จริงชนชาวยะฮูดนั้น เมื่อพวกเขาให้สลามแก่พวกเจ้าโดยที่พวกเขาจะกล่าวว่า อัสซามุอะลัยกุ้ม (อัสซามุ แปลว่า ความตาย หรือความวิบัติ) พวกเจ้าจงกล่าวว่า อะลัยก่า” ศอเฮียห์มุสลิม กิตาบุสสลาม ฮะดีษเลขที่ 4026

และอีกเหตุการณ์หนึ่ง ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานว่า...

اِسْتَأدَنَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُوْدِ عَلى رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسلَمَ فَقَالوا السَامُ عَلَيْكُم 
فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُم السَامُ وَاللَعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ يَا عَائِشَة
اِن اللهَ يُحِبُ الرِفْقِ فِى الامْرِ كُلِهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُم

“นักพรตชาวยะฮูดได้ให้สลามแก่ท่านรอซูลโดยกล่าวว่า อัสซามุอะลัยกุ้ม (ความตายและความวิบัติจงประสพแก่ท่าน) ท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวสวนว่า อะลัยกุมุสซามุ วัลละอ์นะฮ์ (เช่นเดียวกันความตาย,ความวิบัติและการสาปแช่งจงประสพแด่พวกท่านด้วย) ท่านรอซูลได้ทักท้วงว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นชอบความสุภาพในทุกเรื่อง ท่านหญิงอาอิชะห์กล่าวว่า ท่านมิได้ยินหรือว่าพวกเขาให้สลามแก่ท่านอย่างไร ท่านตอบว่า ก็ฉันกล่าวว่า วะอะลัยกุ้ม” ศอเฮียห์มุสลิม กิตาบุสสลาม ฮาดีษที่ 4027

ในช่วงฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้ง เรามักจะได้ยินกาเฟรหยิบยื่นสลามให้แก่มุสลิมเสมอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสนิทสนมแก่คนมุสลิม แต่พวกเขาไม่เข้าใจในข้อกำหนดของศาสนา แต่ ณ วันนี้ยังมีมุสลิมอีกหลายคนที่เริ่มต้นให้สลามแก่คนกาเฟร เหตุเพราะมุสลิมไม่เข้าใจอิสลามกระนั้นหรือ

โดยอาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้

ที่มา: https://www.moradokislam.org

อัพเดทล่าสุด