ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด


359,475 ผู้ชม

ถ้าสามีไม่ยอมละหมาดเลยทุกเวลา เขากำลังอยู่ในสภาพที่เสี่ยงเอามากๆ ดังนั้น ภรรยาจำเป็นจะต้องตักเตือนหรือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาระลึกถึงสถานภาพของคนที่ทิ้งละหมาด เพราะคนที่ไม่ละหมาดถือว่า เป็นกาฟิรฺ


ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด 

ถ้าสามีไม่ยอมละหมาดเลยทุกเวลา เขากำลังอยู่ในสภาพที่เสี่ยงเอามากๆ ดังนั้น ภรรยาจำเป็นจะต้องตักเตือนหรือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาระลึกถึงสถานภาพของคนที่ทิ้งละหมาด เพราะคนที่ไม่ละหมาดถือว่า เป็นกาฟิรฺ เรามีดุอาอฺสำหรับสามืดื้อและไม่ค่อยละหมาด ดังนี้

อ่านดุอาอฺนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ)

ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha) อายะฮฺ 1-5 

ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด

1. คำอ่าน: ฎอฮา

คำแปล: ฏอฮา

ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด

2. คำอ่าน: มาอัลซัลนา อะลัยกัลกุรอา นะลิตัชกอ

คำแปล: เรามิได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้าลำบาก(*1*)

(1)  แต่เราให้มันลงมาเพื่อเป็นความเมตตาและความสุขแก่เจ้า มีรายงานกล่าวว่า เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่ท่านร่อซูลุลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้ละหมาดพร้ะมกับบรรพาสาวกของท่าน แล้วท่านได้ละหมาดให้นานเพื่อพวกกุเรซเห็นเข้าก็กล่าวว่า อัลลอฮฺมิได้ประทานอัลกุรอานนี้ลงมาแก่มุฮัมมัด เว้นแต่เพื่อให้เขาลำบาก ดังนั้นอายะฮ์นี้ถูกประทานลงมา

ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด

3. คำอ่าน: อินลาตัสกิร่อตัล ลิมัยยัฆชานลาตัสกิร่อตัล ลิมัยยัฆชา

คำแปล: เว้นแต่เป็นการตักเตือนแก่ผู้ที่ยำเกรง(*1*)
(1)  คือมุอมินที่ได้รับแสงสว่างจากอัลกุรอาน

ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด

4. คำอ่าน:  ตันซีลัมมิมมัลคอละก็อลอัรฎ่อ

คำแปล: เป็นการประทานลงจากพระผู้สร้างแผ่นดินและชั้นฟ้าทั้งหลายอันสูงส่ง

ดุอาอฺสำหรับสามีดื้อและไม่ค่อยละหมาด

5. คำอ่าน: อัรเราะห์มา นู้ อะลัลอัรชิสต้าวา

คำแปล: ผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์


วิธีการ คือ  : ให้อ่านดุอาอฺนี้ 3 ครั้ง ตอนสามีกำลังนอนหลับ แล้วคอยๆเป่าที่บริเวณจมูกของสามีขณะที่เขากำลังหายใจเข้า ดำเนินการอย่างน้อย 7 คืน  อินซาอัลลอฮฺเขาจะเป็นสามีที่ดี ขยันละหมาด รักครอบครัว ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (ซ.บ)

*ดุอาอ์นั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งกับกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น และด้วยแรงแห่งความมั่นใจที่เข้มข้นต่อพระองค์อัลลอฮฺ การยืนหยัดบนคำสั่งใช้ของพระองค์ และความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูพระพจนารถของพระองค์ ก็จะเกิดการตอบรับดุอาอ์และสมความปรารถนาตามที่ต้องการ

(หวังว่าคงได้รับประโยชน์ทั้งหมดตามพระประสงค์ของพระองค์)

ขอขอบคุณข้อมูลโดย : Marowee Tuanmaeroh
islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด