ญิน รู้สึกอิจฉาหรือไม่? มันสามารถทำร้ายเราได้ไหม?


ญิน รู้สึกอิจฉาหรือไม่? มันสามารถทำร้ายเราได้ไหม? มีตาแห่งความชั่วอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน นั่นคือ ตาของมนุษย์และตาของญิน


ญิน รู้สึกอิจฉาหรือไม่? มันสามารถทำร้ายเราได้ไหม?

มีตาแห่งความชั่วอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน นั่นคือ ตาของมนุษย์และตาของญิน

มีฮะดีษที่มีหลักฐานเชื่อถือได้จากอุมมุ สะละมะห์ว่า ท่านนบีได้เห็นทาสหญิงคนหนึ่งในบ้านของนางมีใบหน้าเหลือง ท่านจึงได้กล่าวว่า “จงใช้การเป่ากับนาง เพราะนางได้รับความเจ็บป่วยจากดวงตาแห่งความชั่ว” (บุคอรีรายงานเรื่องนี้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องการรักษา)

ฮุเซน บิน มัศอูด อัลฟัรฺกล่าวว่า “เหลือง” หมายถึง อิทธิพลของดวงตาที่ชั่วร้าย นั่นคือจากญิน

บุคอรีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะห์ ว่าท่านนบีได้กล่าวว่า :

“ดวงตาแห่งความชั่วเป็นเรื่องจริงและนบีทั้งหลายได้ห้ามการสัก”

ญิน เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่มีระบุในอัลกุรอาน ซึ่งมารร้ายอิบลีส มาจากพวกนี้

โลกใบนี้นอกจากจะเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์และสรรพสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังมีเผ่าพันธุ์ที่ถูกเรียกว่า “ญิน” ซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นอาศัยอยู่ด้วย ตามคัมภีร์กุรอาน ญินถูกส่งมาอยู่ในโลกนี้ร่วมกับอาดัมและเฮาวา บรรพบุรุษของมนุษยชาติ เพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันเท่านั้น แต่มันสามารถมองเห็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะญินถูกสร้างมาจากไฟ ในขณะที่มนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน

ลักษณะของญินตามอัลกุรอาน

1. พื้นฐานเดิมถูกสร้างมาจากไฟ และสามารถถูกไฟผลาญทำลายได้เช่นเดียวดับที่ดินสามารถทำร้ายให้มนุษย์เจ็บหรือตายได้

2. ญินถูกสร้างมาก่อนมนุษย์ และถูกส่งลงนรกก่อนมนุษย์

3. ญินกินและดื่มเหมือนกับมนุษย์ มนุษย์ควรทานและดื่มด้วมือขวา เพราะชัยฎอนดื่มและกินด้วมือซ้าย

4. ญินมีการแต่งงาน และสืบเชื้อสาย วงศ์วาน และมีอายุยืนาน อายุเฉลี่ย 500 ปี มนุษย์มีอายุเฉลี่ย 60 ปี อัลลอฮูวาลัม

5. มีนิสัยเหมือนมนุษย์ สงสาร อ้อน ความเมตตาต่อกัน ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ให้เมตตาบังเกิดบนโลกจากพระเมตตาหนึ่งในร้อยส่วนของพระองค์ อีกเก้าสิบเก้าส่วนไว้ให้กับมนุษย์และญินในวันกิยามะห์

6. ญินต้องปฏิบัติอิบาดะห์เช่นเดียวกับมนุษย์ ญินไม่สามารถข้ามอาณาเขตของกันและกันได้ ต้องมีการได้รับอนุญาตการข้ามถิ่นเช่นเดียวกัวการปกครองเหมือนมนุษย์

7. ญินมีทั้งที่เป็นมุสลิมและญินที่เป็นกาเฟร เช่นเดียวกับมนุษย์ มีทั้งญินมุสลิมที่ดีและเกะกะเช่นกัน

8. ถ้าเป็นญินที่ไม่ดี มันจะคอยไปแอบฟังข่าวบนฟากฟ้า เพื่อเอาไปให้คนทำนายและ ไสยศาสตร์ กับเรื่องที่ผสมความโกหกไปมากเพื่อหลอกลวงมนุษย์

9. ญินบางจำพวกมีหน้าที่โกหกทั้งแต่เกิดจนตาย ให้คนเชื่อ

10. เราะมาฎอน ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ แต่พวกมันบ่มเพาะความชั่วร้ายไว้ก่อนที่จะถูกล่าม จึงมีมนุษย์บางคนยังฝ่าฝืนทำความชั่วอยู่ แต่ญินไม่ถูกล่าม และทำอิบาดะห์เช่นเดียวกัน

11. ญินและชัยฏอนไม่รู้เรื่องที่เร้นลับเกี่ยวกับมนุษย์ในเรื่องที่เป็นอนาคต แต่สามารถบอกถึงอดีตได้เพราะอายุมันยืนนานกว่ามนุษย์

12. ญินเวลาเกิด จะเกิดในรูปร่างของมัน ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันได้ รูปร่างที่มนุษย์ได้เห็นคือร่างที่จำแลงมา

13. ญินจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว และสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ สามารถยกของหนักเกินกำลังได้ เคลื่อนไหวเร็วและผ่านวัตถุทึบได้

14. ญินและชัยฎอนไม่สามารถทำอันตรายมนุษย์ได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ในการทดสอบบ่าวของพระองค์ หากมนุษย์ติดละหมาด อ่านกุรอาน ซิกร เศาะดาเกาะฮ์ ให้มาก สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้จะไม่มีผลอะไรต่อมนุษย์เลย


ความรู้เรื่องญินได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่า วิญญาณของมนุษย์กับญินไม่เหมือนกัน วิญญาณมนุษย์เมื่อออกไปจากร่างแล้วก็จะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์ได้ แต่ญินเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับที่มนุษย์ยังสามารถติดต่อกับมันและใช้ประโยชน์จากมันได้ และถึงแม้ญินจะมีอยู่จริง แต่อิสลามก็ห้ามมุสลิมไปยุ่งเกี่ยวกับมัน เพราะอาจเกิดความเพลี่ยงพล้ำทำให้ตัวเองและคนอื่นเสียความศรัทธาไปด้วย และหากมุสลิมถูกชัยฏอนรุกราน มุสลิมจะต้องขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าเท่านั้น

อัพเดทล่าสุด