สุญูดเพียงครั้งเดียว ก็ได้เข้าสวรรค์


สุญูดเพียงครั้งเดียว ก็ได้เข้าสวรรค์

เราอาจเคยพบเห็นบางคนหรือคนส่วนมาก ไม่ให้ความสนใจต่อความโปรดปรานนี้ คือ ความโปรดปรานในการได้สุญูดต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากได้ละเลยและละทิ้งเรื่องดังกล่าว เมื่อพวกเขามาละหมาดล่าช้า ในขณะที่อิมามกําลังสุญูด พวกเขากลับรอให้อิมามลุกขึ้นยืน แล้วจึงเข้าสู่การละหมาด เสมือนกับว่าการสุญูดต่อผู้ที่บรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินต่างก็สุญูดให้แก่พระองค์นั้นมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเสียเหลือเกิน

สุญูดเพียงครั้งเดียว ก็ได้เข้าสวรรค์

โอ้ ผู้ที่ทําละหมาด จงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่อิมามทําละหมาด จงรุกั๊วะอฺเมื่ออิมามอยู่ในอิริยาบถรุกวะอฺ จงสุญูดเมื่ออิมามสุญูด และจงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.)และเข้าใกล้พระองค์ ผู้ซึ่งเป็น

พระเจ้าแห่งผืนฟ้าและแผ่นดิน อย่าได้เห็นว่าการสุญูดต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) เป็นเรื่องลําบากสําหรับเราเลย จงขวนขวาย พยายามปฏิบัติและอย่าได้เกียจคร้านเลย เพราะท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า :

“สวรรค์นั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยความลําบากและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และไฟนรกนั้นถูกห้อมล้อมไป ด้วยสิ่งที่ปรารถนา” บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์และมุสลิม

จงสุญูดต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) และใกล้ชิดกับพระองค์ เถิด และจงกล่าวขณะที่เราสุญูดว่า

اللهم اغفر لي  (อัลลอฮุมมัฆฟัรลี)

“ข้าแต่อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” 

ดังที่มีฮะดีสได้รายงานไว้ โดยหวังให้คํากล่าวของเรานั้นตรงกับช่วงเวลาของการตอบรับดุอาอฺ แล้วอัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงอภัยโทษให้แก่เรา ก่อนที่เราจะยกศีรษะขึ้นจากการสุญูดเสียอีก

หลักฐาน ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

“เมื่อลูกหลานของอาดัม (มนุษย์) อ่านอายะฮ์ที่มีสัจญดะฮ์ (การสุญูด) ชัยฏอนจะปลีกตัวออกไปร้องไห้ และกล่าวว่า ข้าพินาศแล้ว! ลูกหลานของอาดัม ถูกบัญชาให้สุญูด (ต่ออัลลอฮ์) แล้วเขาก็สุญูด เขาจึงได้ เข้าสวรรค์ และข้าถูกบัญชาให้สุญูด แต่ขากลับปฏิเสธ ข้าจึงต้องตกนรก”

บันทึกโดย อิมามมุสลิม 

จากหนังสือ : เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา

อ.ญะม้าล ไกรชิต

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด