• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

บาปของการคบชู้อิสลาม ประหารด้วยการปาหิน บทลงโทษในอิสลาม