จงบอกคุณลักษณะของมลาอิกะฮ์ มีจํานวนเท่าใด ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?


จงบอกคุณลักษณะของมลาอิกะฮ์ มีจํานวนเท่าใด ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?


จงบอกคุณลักษณะของมลาอิกะฮ์ มีจํานวนเท่าใด ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?

มลาอิกะฮฺ คือ บ่าวของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประเภทหนึ่ง ถูกบังเกิดจากรัศมี ไม่มีเพศ ไม่กินไม่ดื่ม ไม่หลับไม่นอน พวกเขาภักดีต่ออัลลอฮ์ และไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์

อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า: 

“โอ้ผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย สูเจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกสูเจ้าและครอบครัว ของพวกสูเจ้าจากไฟนรก เชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหิน ในนรกมีมลาอิกะฮ์ผู้แข็งกร้าวคอยเฝ้ารักษาอยู่ พวกเขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้พวกเขา และ พวกเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้” (ซูเราะฮ์อัตตะห์รีม อายะห์ที่ 6)

มลาอิกะฮ์มีจํานวนเท่าใด ? และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ?

มลาอิกะฮ์มีจํานวนมาก ไม่มีผู้ใดรู้จํานวนที่แท้จริงของพวกเขา นอกจากอัลลอฮ์

หน้าที่ของพวกเขา คือ การปฏิบัติอิบาดะฮ์(เคารพภักดี) สดุดีสรรเสริญ และเทิดทูนความ ยิ่งใหญ่ และความบริสุทธิ์ของพระองค์ นอกจากนั้นพวกเขายังมีหน้าที่อื่นอีก อาทิเช่น

- มลาอิกะฮ์ ญิบรีล มีหน้าที่นําบัญญัติพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มามอบให้กับบรรดานบีและร่อซูล

- มลาอิกะฮ์ มีกาอีล มีหน้าที่ดูแลฝนและต้นไม้ และนําโชคลาภริสกี(ปัจจัยยังชีพ) ต่างๆจากอัลลอฮ์มาสู่โลก

- มลาอิกะฮ์ มะละกุลเมาต์ มีหน้าที่เก็บวิญญาณของมนุษย์เมื่อวาระความตายของเขามาถึง มะลาอิกะฮ์บางท่านทําหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

- มลาอิกะฮ์ มาลิก เป็นผู้ดูแลนรก

- มลาอิกะฮ์บางท่านทําหน้าที่ดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์

- บางท่านทําหน้าที่ดูแลมนุษย์

- มลาอิกะฮ์ รอกี๊บ อะฏี๊ต  ทําหน้าที่บันทึกการงานของมนุษย์ที่ได้ปฏิบัติ โดยจะประจําอยู่กับมนุษย์แต่ละคนทางด้านขวาและด้านซ้าย

- มลาอิกะฮ์ มุงกร นะกี๊ร ทําหน้าที่สอบถามผู้ตายในกุบูร(สุสาน) ผู้ตายแต่ละคนจะมี มะลาอิกะฮ์ 2 ท่าน ทําการสอบสวนเกี่ยวกับพระเจ้าของเขาศาสนาของเขาและนบีของเขา

- มลาอิกะฮ์ ริฎวาน ทําหน้าที่ดูแลกิจการในสวนสวรรค์

islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด