คำตักบีรในวันอีดิลอัฏฮา พร้อมความหมาย


5,898 ผู้ชม

ตักบีร เป็นคํากล่าวหลักของวันอีดทั้งสอง ดังนั้นจึงต้องกล่าวตักบีรให้มากๆ ในคืนวันอีดทั้งสอง ทั้งที่บ้าน ในมัสญิด และตามถนนหนทาง....


คำตักบีรในวันอีดิลอัฏฮา พร้อมความหมาย

ตักบีร เป็นคํากล่าวหลักของวันอีดทั้งสอง ดังนั้นจึงต้องกล่าวตักบีรให้มากๆ ในคืนวันอีดทั้งสอง ทั้งที่บ้าน ในมัสญิด และตามถนนหนทาง เพื่อเป็นการป่าวประกาศไปทั่วทุกซอกซอย ถึงชัยชนะและความต้อนรับการมาเยือนของวันอีด โดยเฉพาะในวันอีดิลฟิตรี เพราะอัลลอฮฺได้มีดํารัสว่า

ความว่า “และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้กล่าวตักบีรุ (ประกาศความเกรียงไกร)แต่อัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงชี้ทางแก่พวกเจ้า” (ซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะห์185)

คำตักบีรในวันอีดิลอัฏฮา 

การกล่าวตักบีรเนื่องในโอกาสวันอีดิลอัฎฮา จะเริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือนชุลหิจญะฮฺตามทัศนะที่ถูกต้อง และจะดําเนินไปจนถึงเย็นของวันที่ 13 ซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันตัชรีก มีหลักฐานจากพระดํารัสของอัลลอฮฺว่า

ความว่า “และเพื่อพวกเขาจะได้ร่วมกล่าวพระนามของอัลลอฮฺในบรรดาวันที่เป็นที่รู้กัน” (ซูเราะห์อัล-หัจญ์ อายะห์ที่28)

คำตักบีรในวันอีดิลอัฏฮา พร้อมความหมาย

คําว่า “บรรดาวันที่เป็นที่รู้กัน” ในที่นี้หมายถึง 10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ตามทัศนะของอิบนุ อับบาส ซึ่งปัจจุบันเราแทบจะพูดได้ว่าซุนนะฮฺนี้ถูกลืมไปแล้วและมีมุสลิมน้อยคนที่ปฏิบัติกัน

มีรายงานจากหะดีษมุอัลลัก (หะดีษที่ไม่ระบุสายรายงาน) ของอัล-บุคอรีย์ว่า "อิบนุ อุมัรและอบู ฮุรอยเราะฮฺ ได้เดินออกไปยังตลาดในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺพร้อมกับกล่าวตักบีร และผู้คนต่างก็กล่าวตักบีรตามทั้งสองคน”

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

ความว่า “และพวกเจ้าจงกล่าวระลึกถึงอัลลอฮฺในบรรดาวันที่ถูกนับไว้” (ซูเราะห์อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะห์ที่ 203)

คําว่า “บรรดาวันที่ถูกนับไว้" ในที่นี้หมายถึง วันที่ 11-12-13 หรือ วันตัชรึก ตามทัศนะของอุละมาอุส่วนใหญ่

ส่วนการกล่าวตักบีรมุก็อยยัดหรือตักบีรหลังละหมาดฟัรฎในวันอีดิลอัฎฮานั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าของวันอะเราะฟะฮฺจนถึงเย็นของวันที่ 13 ชุลหิจญะฮฺ (หลังละหมาดอัศริในวันสุดท้ายของวันติชรีก)  อัล-มัจญ์มูอฺ 5/39-43

เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “บรรดาวันตัชรีก เป็นวันของการกินดื่มและวันแห่งการกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮ” ( ดูหะดีษ อุมมุ อะฏิยะฮฺ ใน อัล-บุคอรีย์ (971), มุสลิม 890)

สํานวนของตักบีรในวันอีด

1.จากการบันทึกของอิมามอิบนุอบีชัยบะฮฺ เชคอัลบานียฺ ตรวจสอบและว่าสายสืบเศาะฮีหฺ

كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ [ابن أبي شيبة] 

ในวันอีดท่าน(อิบนิมัสอู๊ด)จะตักบีรว่า "อัลลอฮุอักบัร ลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) ลาอิลาหะอิลลัลลอฮุ วัลลอฮุอักบัร(ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) อัลลอฮุอักบัร(อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) วะลิลลาฮิลฮัมดฺ(การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ)" มีอีกรายงานหนึ่งที่เพิ่มตักบีรเป็น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองแบบ

2. จากท่านอิบนิอับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา ท่านเคยตักบีรว่า

وعن ابن عباس رضي الله عنهما :" الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا" [البيهقي[

"อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรยิ่ง)  อัลลอฮุอักบัร วะลิลลาฮิลฮัมดฺ (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรยิ่ง การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ) อัลลอฮุอักบะรุวะอะญัล (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่) อัลลอฮุอักบะรุอะลามาหะดานา (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรเนื่องจากว่าอัลลอฮฺทรงให้ทางนำแก่เรา)"   

(บันทึกโดยอิมามอัลบัยหะกียฺ เชคอัลบานียฺบอกว่าสายสืบเศาะฮีหฺ)

ตักบีรแล้ว ให้รำลึกถึงความหมายด้วยว่า  อัลลอฮฺยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าหลงไปกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสวยงาม, การเชือดกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ) ซึ่งเรากระทำด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงบัญชาให้เราทำเนื่องจากการเชือดของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ที่ถูกทดสอบให้เชือดลูกของท่านและท่านก็ยอมที่จะกระทำตามบัญชา เพราะอัลลอฮฺยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน บิดามารดา สถาบัน ฯลฯ และเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าชีวิตของเรามีอะไรยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺหรือไม่ 

ที่มา: อุษมาน อิดรีส , www.islaminthailand.org

https://islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด