ผู้หญิงอิสลามมีสามีได้กี่คน


7,932 ผู้ชม

ในเมื่ออนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนทำไมไม่อนุญาตผู้หญิงให้มีสามีได้หลายคนด้วย?


ผู้หญิงอิสลามมีสามีได้กี่คน

ผู้หญิงอิสลามมีสามีได้คนเดียว

ในเมื่ออนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนทำไมไม่อนุญาตผู้หญิงให้มีสามีได้หลายคนด้วย?

คำตอบ

ในประเด็นนี้ สำหรับผู้หญิงการมีสามีหลายคนนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อนาง แต่ในทางตรงกันข้ามมันเป็นการทำลายเกียรติยศ และทำให้สูญเสียสายสกุลของลูกของนาง(ถ้าหากมีสามีหลายคน) เนื่องจากถ้ามีการผสมกันหลายสายเลือด เมื่อเชื้ออสุจิของผู้ชายหลายคนมาผสมกันในที่เดียวกัน จะทำให้สายเลือดของเด็กที่เกิดมาหายไป และเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีใครที่จะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กคนนั้น และทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข และทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูก ซึ่งการกระทำเช่นนั้นอิสลามไม่อนุญาต และเช่นเดียวกันไม่เกิดประโยชน์ใดๆ แก่ผู้หญิง ลูกๆ และ สังคม

เหตุผลหรือข้อเร้นลับในการอนุญาตให้มีภรรยาหลายคน

1. การมีภรรยาหลายคน จะทำให้กำเนิดประชาชาติมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนคนจะมากขึ้นมาไม่ได้นอกจากด้วยกับการแต่งงาน การมีภรรยาหลายคนนั้นย่อมจะมีบุตรมากกว่า การมีภรรยาคนเดียว ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่ปัญญาชนว่า การเพิ่มของจำนวนประชากรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง

การเพิ่มจำนวนคนเพื่อมาสนองตอบแรงงานและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หากมีผู้นำที่มีการจัดการที่ดีในการบริหารประเทศและ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม เลิกหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อที่ว่า การเพิ่มจำนวนของประชากรนั้น จะมีผลต่อทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามันจะไม่เพียงพอ (หากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตามทษฏีปัจจุบัน)

อัลลอฮ์ ผู้ทรงปรีชาญาณ พระองค์ คือ ผู้ทรงบัญญัติในเรื่องการมีภรรยาหลายคน แน่น่อนพระองค์จะเป็นผู้ที่ดูแล ในเรื่องปัจจัยยังชีพของบ่าวของพระองค์ให้เพียงพอแก่พวกเขา และจะเพิ่มพูนแก่พวกเขา แท้จริงความขาดแคลนเกิดขึ้นเพราะการคดโกงจากการบริหารของผู้นำประเทศต่างๆ ในโลก

ถ้าเราลองพิจารณา ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และจีนนั้นเป็นประเทศมีความเข้มแข็งมากที่สุดในโลก และประเทศใดที่คิดจะรุกรานประเทศจีนคงจะต้องคิดกันหลายตลบ เพราะอะไรหรือ ?

2. จากการสำรวจพบว่าจำนวนของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย หากผู้ชายแต่ละคนแต่งงานกับผู้หญิงได้แค่คนเดียว ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงต้องอยู่โดยไม่มีสามี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวผู้หญิง และสังคม

สำหรับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิง คือ ผู้หญิงขาดคนที่จะมาทำหน้าที่และให้ประโยชน์ เช่นให้ที่อยู่อาศัย ให้ปัจจัยในการดำเนินชีวิต และสามีเป็นผู้ปกป้องให้รอดพ้นจากอารมณ์ที่ต้องห้าม และผู้หญิงจะมีความสุขจากการที่ได้ให้กำเนิดบุตร

ดังนั้นการที่ผู้หญิงไม่มีสามี เป็นการใช้ชีวิตที่ไร้จุดหมาย และจะทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคม และบางครั้งความโดดเดี่ยวจะทำให้เธอใช้ชีวิตเหมือนกับการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่ไม่ดี มีโอกาสที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดประเวณี (ขอต่ออัลลอฮ์ ให้ปลอดภัยจากมัน) และความชั่วร้ายจะแพร่กระจาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้าย และโรคอื่นที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้

การที่ผู้หญิงมีความประพฤติแบบชู้สาวจะให้กำเนิดเด็กที่ไม่มีคนรับผิดชอบ และไม่รู้ว่าบิดาของเขาคือใคร? ไม่มีใครที่จะอุ้มชูเลี้ยงดูพวกเขา และพวกเขาจะขาดการอบรมที่ดี เมื่อเติบโตพวกเขาจะต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตในสังคม พวกเขาจะกลายเป็นคนที่มีปมด้อย เป็นลูกที่เกิดจากการผิดประเวณีไม่มีพ่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา และสุดท้ายบางคนจึงใช้ชีวิตแบบเสเพล เป็นผู้ที่ทำลายสังคม และอาจจะกลายเป็นผู้ที่ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในประเทศของเขา เหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ

3. ผู้ชายอาจจะประสบอุบัติเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิต และพวกเขาต้องรับภาระหน้าที่ ที่หนักอึ้งตลอดจนการเป็นทหารต่อสู้ในสมรภูมิ สาเหตุนี้ทำให้การเสียชีวิตของผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิง และด้วยกับสาเหตุที่ผู้ชายมีจำนวนที่น้อยกว่าจะพบว่า สถิติหญิงที่เป็นโสดนั้นมีมาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้มีเพียงหนทางเดียว คือ การที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคน

4. สำหรับผู้ชายบางคน เป็นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูง การมีภรรยาเพียงคนเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ หากเขาถูกห้ามจากการมีภรรยาหลายคน เท่ากับเป็นการสร้างความลำบากแก่ตัวเอง และบางครั้งอาจจะไปปลดปล่อยอารมณ์ด้วยกับการทำสิ่งที่ต้องห้าม(ทำซินา) ประกอบกับการที่ผู้หญิงต้องมีประจำเดือนทุกเดือน และเมื่อนางคลอดบุตรก็ต้องรออีกสี่สิบวัน ถึงจะหมดเลือดจากการคลอดบุตร ผู้ชายไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนด้วยได้ เพราะการร่วมหลับนอนขณะที่ผู้หญิงประจำเดือน และเลือดหลังจากคลอดบุตรเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในกรณีเช่นนี้จึงอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคน หากสามารถที่จะให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาได้

5. การมีภรรยาหลายคนไม่ได้มีเฉพาะในศาสนาอิสลามเท่านั้น เรื่องนี้เป็นที่แพร่หลายในประชาชาติต่างๆ โดยที่นะบีบางท่านได้แต่งงานกับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคน เช่นท่านนะบีสุไลมาน มีภรรยาถึง 70 คน และในยุคของท่านนะบีมุฮัมมัด ผู้ชายบางคนเข้ารับอิสลามโดยที่เขามีภรรยาอยู่ก่อนแล้วถึง 8 คน บางคนมีภรรยา 5 คน ท่านนะบี จึงมีคำสั่งให้พวกเขาเลิกให้เหลือเพียงสี่คนตามหลักการ

6. ภรรยาเป็นหมัน หรือไม่สามารถสนองตอบความต้องการของสามีได้ และสามีมีความต้องการที่จะมีทายาท ซึ่งเป็นสิ่งถูกต้อง และเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาต เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีหนทางใดที่จะแก้ปัญหานี้ได้นอกจาก การแต่งงานกับผู้หญิงอีกคน จากความยุติธรรมและเป็นสิ่งที่ดีกับภรรยา คือ นางจะต้องพอใจที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมต่อไป และอนุญาตให้สามี แต่งงานใหม่ได้

7. บางครั้งมีผู้หญิงที่เป็นเครือญาติของผู้ชาย ไม่มีผู้เลี้ยงดูโดยที่นางนั้นไม่มีสามี หรือนางเป็นหญิงหม้ายที่สามีตายจาก และผู้ชายต้องการช่วยเหลือนาง โดยการที่นำนางมาอยู่ที่บ้านของเขา กับภรรยาคนแรก(ด้วยกับการแต่งงาน) และทำการเลี้ยงดูนาง และให้ค่าใช้จ่ายแก่นาง นี่คือสิ่งที่ดีกว่า ที่จะทิ้งให้นางอยู่คนเดียว

8. สาเหตุอื่นๆ ที่บทบัญญัติได้เรียกร้องให้มีภรรยาได้หลายคน เช่น ต้องการที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ระหว่างสองครอบครัว หรือ ระหว่างผู้นำ หรือระหว่างบุคคล หรือ องค์กร เมื่อพิจราณาดูแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เจตนารมณ์ในเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ ก็ด้วยกับการเกี่ยวดองกัน คือ การแต่งงาน

ถึงแม้ว่าการมีภรรยาหลายคนจะได้รับการคัดค้าน โดยที่ผู้คัดค้านบางคนกล่าวว่า แท้จริงการมีภรรยาหลายคนนั้น สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในครอบครัว เช่นสร้างความบาดหมาง การเป็นศัตรู และนำไปสู่ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว เช่น ระหว่าง พ่อ กับลูกๆ และ บุคคลอื่นๆ ความเดือดร้อนนี้ไม่นานก็จะหมดไป ถึงแม้ไม่มีภรรยาหลายคนใช่ว่า ความเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นในครอบครัว

แปลโดย : อิสมาอีล  กอเซ็ม

ที่มา: www.islammore.com

อัพเดทล่าสุด