• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ภรรยาไม่ตออัตต่อสามี จะไม่ได้กลิ่นอายสวรรค์