ต้นไม้ซอฮาบี ต้นไม้ที่ท่านนบีมูฮำหมัดเคยแวะพัก ซึ่งยังมีอยู่ถึงปัจจุบัน


ต้นไม้ซอฮาบี ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านนบีมูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮีวาซัลลัม เคยเเวะพัก พร้อมดูแลอูฐและสินค้า ของกองคาราวาน...


ต้นไม้ซอฮาบี ต้นไม้ที่ท่านนบีมูฮำหมัดเคยแวะพัก ซึ่งยังมีอยู่ถึงปัจจุบัน

1. ต้นไม้ซอฮาบี ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านนบีมูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮีวาซัลลัม เคยเเวะพัก พร้อมดูแลอูฐและสินค้า ของกองคาราวาน

2. กิ่งก้าน ของต้นไม้ซอฮาบีนี้ ได้คุ้มครองท่านนบีให้พ้นจากความร้อนของดวงอาทิตย์

3. ต้นไม้ซอฮาบีต้นนี้ ตั้งอยู่กลางทะเลทรายแห้งแล้งในประเทศจอแดน

4. ถึงแม้ต้นไม้ซอฮาบีต้นนี้ จะอยู่ในสถานที่ที่ร้อน แต่มันก็เจริญงอกงาม และคงอยู่เป็นระยะเวลาพันกว่าปี

5. เพราะต้นไม้ต้นนี้ คือ ซอฮาบัต หนึ่งเดียวของท่านนบีที่ยังคงมีชีวิตอยู่ และมุสลิมทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมชมต้นไม้ต้นนี้

6. บ่อยครั้งต้นไม้ซอฮาบีต้นนี้ ใบของมันมักจะร่วงโรย แต่หลังจากนั้นมันก็กลับมางอกเงยและอุดมสมบุรณ์อีกครั้ง

ในตอนเยาว์วัยของท่านนบีมูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮีวาซัลลัม ลุงของท่าน อบูฏอลิบ ได้ชวนท่านเดินทางไป บัสเราะฮฺ (อีรัก),ชาม (ซีเรีย) เพื่อค้าขาย ในระหว่างทาง ในขณะนั้นท่านนบียังเล็ก ท่านได้พบกันนักบวชคริสเตียนท่านหนึ่ง ชื่อว่า บูฮัยเราะฮฺ นักบวชท่านนี้ รู้ถึงเครื่องหมายของการเป็นนบี ของท่านนบีมูฮำหมัดซึ่งปรากฏอยู่ในคำภีร์อิลยีน

บูฮัยเราะฮฺ ได้เห็นคุณลักษณะการเป็นนบีของมูฮำหมัด ในขณะที่กิ่งของต้นไม้นั้น ได้ปกคลุมท่านนบีให้พ้นจากความร้อน ของดวงอาทิตย์ ,เขาก็ยิ่งมั่นใจ หากเด็กคนนี้ในภาคหน้าจะเป็นนบีท่านสุดท้าย

ต้นไม้นี้ มีนามชื่อว่า ต้นไม้ซอฮาบีย์ และยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,400 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจอเเดน

เป็นสิ่ง มหัศจรรย์ ต้นไม้นี้สามารถมีชีวิตเป็นระยะเวลาพันกว่าปี ซึ่งอยู่ในสถานที่ร้อนยิ่ง โดยบริเวณใกล้เคียงของมัน ไม่มีต้นไม้ต้นอื่นเลยที่งอกเงยขึ้น แต่ต้นไม้ซอฮาบียฺ กลับเป็นต้นไม้ ต้นเดียวที่เป็นอยู่ในบริเวณดังกล่าว และคงอยู่นานนับพันปี

อัลลอฮฺทรงพระประสงค์ให้ต้นไม้ซอฮาบีมีชีวิต เพื่อมันจะได้เป็นข้อเตือนใจ และหลักฐานประวัติศาสตร์ของอิสลาม ในอดีต สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮีวาซัลลัม แน่นอนมันจะคงนาน และมีเกียรติอยู่เสมอ

ที่มา: อิบนุอัฟฟาน อัลฮาชีมีย์

อัพเดทล่าสุด