สัมผัสโดนแม่ยายเสียน้ำละหมาดไหม?


สัมผัสโดนแม่ยายเสียน้ำละหมาดไหม?

สตรีที่ห้ามแต่งงานกับนางตลอดกาลนั้น การสัมผัสนางไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด ส่วนหนึ่งก็คือแม่ยายหรือแม่ของภรรยา ดังที่อัลกุรอานได้ระบุไว้ว่า :

‎وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ

ความว่า : "(ถูกห้ามมิให้พวกเจ้าแต่งงาน)กับมารดาของภริยาพวกเจ้า" (ซูเราะฮฺอันนิซาอฺ อายะฮฺที่ 23)

ท่านอิหม่ามอัลค่อฏีบ อัชชัรบีนีย์ กล่าวอธิบายว่า :

"ห้าม(แต่งงาน)กับมารดาของภริยาของท่านที่มาจากมารดาทางเชื้อสายหรือแม่นมของภรรยา"  (อัชชัรบีนีย์ , มุฆนีอัลมุหฺตาจญ์ เล่ม 4 หน้า 306)

สัมผัสโดนแม่ยายเสียน้ำละหมาดไหม?

และท่านอิหม่ามอันนะวาวีย์ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า :

‎وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر

ความว่า :  “และหากว่าเขาได้สัมผัสบุคคลที่ห้ามแต่งงานด้วยทางเชื้อสาย หรือด้วยทางการให้น้ำนม หรือด้วยทางความใกล้ชิดจากสาเหตุการแต่งงาน(เช่นแม่ยาย) จะไม่ทำให้เขาเสียน้ำละหมาดบนทัศนะที่ชัดเจนที่สุด”  (อันนะวาวีย์ , เราฎ่อตุฏฏอลิบีน เล่ม 1 หน้า 185)

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การกระทบสัมผัสผิวหนังแม่ยายกับลูกเขยถือว่า ไม่เสียน้ำละหมาด เพราะแม่ยายคือบุคคลที่ห้ามแต่งงานตลอดไปนั่นเอง และเอาเราะฮฺของนางต่อลูกเขยก็เสมือนเอาเราะฮฺของนางต่อลูกตัวเอง

แปล : Fatin Tailee Al-nadwi

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23335

อัพเดทล่าสุด