• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

บาปอะไรที่ใหญ่กว่าการกินดอกเบี้ย?