ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?


56,928 ผู้ชม

แท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์ถูกสอบสวมเรื่องการงานของเขา คือ เรื่องการละหมาด หากละหมาดฟัรดูครบก็เป็นการดีต่อเขา แต่หากละหมาดฟัรดูไม่ครบ...


ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

แท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์ถูกสอบสวมเรื่องการงานของเขา คือ เรื่องการละหมาด หากละหมาดฟัรดูครบก็เป็นการดีต่อเขา แต่หากละหมาดฟัรดูไม่ครบ อัลลอฮฺจะสั่งให้มลาอิกะฮฺไปดูเรื่องการละหมาดสุนัต

มีศอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่า จงบอกฉันหน่อยเถอะการงานอะไรทำให้อัลลอฮฺเมตตาฉันมากที่สุด ถามท่านนบีถึง 3 ครั้ง ท่านนบีจึงตอบว่า จำเป็นแกท่านที่จำเป็นต้องสุญูด (หมายถึงละหมาดสุนัต) ทุกครั้งที่ละหมาดจะทำให้เพิ่มพูลความดีต่างๆ และจะช่วยลบล้างความผิดจากบัญชีบาปมากมาย

**(ท่านนบีเน้นย้ำว่า ควรละหมาดสุนัตที่บ้านจะดีที่สุด) (ชาย,หญิง)

**ละหมาดฟัรดูควรไปละหมาดที่มัสยิดจะดีที่สุด (สำหรับผู้ชาย)

**ละหมาดฟัรดูและซุนนะห์ที่บ้านจะดีที่สุด (สำหรับผู้หญิง)

และยังมีอีกหลายๆฮะดิษที่บอกความประเสริฐของละหมาดสุนัต

การละหมาดสุนัตห์ทั้ง 25 ประเภท มีดังนี้

(ประเภทที่ 1) ละหมาดสุนัตก่อน-หลัง ละหมาดฟัรดู (รอวาติบ) *หมายเหตุ รอวาติบ = ทำเป็นประจำ

-มีการละหมาดวันละ (12 รอกะอัต)

2 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดซุบฮิ

4 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดซุฮฺริ

2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดซุฮฺริ

2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดมัฆริบ

2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดอิชาอฺ

(มีฮะดิษรายงานว่า) ผู้ใดละหมาดซุนนะห์ทั้ง 12 รอกะอัต(รอวาติบ)

อัลลอฮฺจะทรงเมตตาสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์

-----------------------------------------------------------------------------

ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

(ประเภทที่ 2) การละหมาดสุนัตก่อน-หลังละหมาดฟัรดู

(ไม่ใช่รอวาติบ) (ไม่ได้ทำเป็นประจำ)

4 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดอัสริ

2 รอกะอัต(ก่อน)ละหมาดมัฆริบ

2 รอกะอัต(หลัง)ละหมาดอัสริ

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 3) การละหมาดสุนัตวิเตร (ละหมาดในยามค่ำคืน) (จำนวนรอกะอัตเป็นเลขคี่ เช่น 1,3,5,7เป็นการละหมาดปิดท้าย)

ส่วนใหญ่ท่านนบีจะทำ 3 รอกะอัต แต่สามารถทำได้มากกว่านั้น

- วิธีละหมาดวิเตร

1).ละหมาดวิเตร 3 รอกะอัต รวดเดียวจบ แล้วนั่งอัตตะฮียารอกะอัตสุดท้าย

2).ละหมาดวิเตร 2 รอกะอัต แล้วให้สลาม แล้วลุกขึ้นมาละหมาดอีก 1 รอกะอัต

**ท่านนบีกระชับให้ละหมาดทุกคืน แต่หากละหมาดวิเตรแล้วไม่ต้องตื่นมาละหมาดตะฮัจญุด อีก

ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 4) ละหมาดสุนัตตะฮัจญุด (ละหมาดในยามค่ำคืนภายหลังจากได้นอนก่อนเข้าละหมาดซุบฮิ)

ท่านนบีจะไม่ละหมาดตะฮัจญุดเกิน 11 รอกะอัต

ให้ละหมาดครั้งละ 2 รอกะอัตจนครบ 8 รอกะอัต แล้วค่อยปิดท้ายด้วยละหมาดวิเตร อีก 3 รอกะอัต
-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 5) ละหมาดสุนัตกิยามุลลัยลฺ (การละหมาดซุนนะในยามค่ำยืนเหมือนกับละหมาดตะฮัจญุด แต่จะต่างกันตรงที่หากไม่ได้นอนหลับจะละหมาดกิยามุลลัยลฺ

(บางทัศนะบอกเป็นละหมาดประเภทเดียวกับประเภทที่ 4)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 6) ละหมาดสุนัตตะรอเวี๊ยะห์ (ในเดือนรอมฎอน)

ท่านนบีจะละหมาดสุนัตทีละ 2 รอกะอัต เมื่อครบ 8 รอกะอัต ท่านนบีจะละหมาดวิเตรอีก 3 รอกะอัต รวมเป็น 11 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ท่านนบีจะไม่ละหมาดสุนัตจะยามค่ำคืนไม่ว่าเดือนรอมฎอนหรือเดือนไหน จะละหมาดไม่เกิน 11 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

(ประเภทที่ 7) ละหมาดสุนัตดุฮา (ละหมาดในยามสายๆ) (สามารถทำได้ทุกวัน)

ละหมาดครั้งละ 2 รอกะอัต จะละหมาดกี่รอกะอัตก็ได้

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 8) ละหมาดสุนัต (ภายหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อย)

ละหมาด 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 9) ละหมาดสุนัตก่อนออก-กลับ บ้าน

ออกจากบ้านละหมาด 2 รอกะอัต

กลับจากบ้านละหมาด 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 10) ละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิด (การละหมาดซุนนะเมื่อเข้ามัสยิด)

เมื่อเข้ามัสยิดก่อนจะนั่งลงให้ละหมาดสุนัต 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 11) ละหมาดสุนัตระหว่างอาซานกับอิกอมะหฺ

เมื่อมีการอาซานเสร็จสิ้นแล้วให้ละหมาดสุนัต 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 12) ละหมาดสุนัตเพื่อเตาบะหฺ (เพื่อกลับตัว)

ละหมาดเมื่ออยากกลับเนื้อกลับตัว เสียใจที่ทำผิด

ให้ละหมาด 2 รอกะอัต (พยายามให้เสียใจระหว่างละหมาด)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 13) ละหมาดสุนัตวันศุกร์

ละหมาดทีละ 2 รอกะอัต ทำเรื่อยไปจนกว่าอิหม่ามมัสยิดจะขึ้นมิมบัร แล้วร่วมกันละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 14) ละหมาดสุนัตหลังละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์)

-หากละหมาดที่มัสยิดให้ละหมาด 4 รอกะอัต

-หากละหมาดที่บ้านให้ละหมาด 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 15) ละหมาดสุนัตหลังจากกลับจากการเดินทางไกล

ให้ละหมาด 2 รอกะอัต (ละหมาดที่มัสยิดจะดีที่สุด)

-----------------------------------------------------------------------------

ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

(ประเภทที่ 16) ละหมาดสุนัตอิสติคอเราะห์ (ละหมาดเพื่อขอความเมตตา) เช่น ละหมาดเมื่อสับสนในชีวิต

ให้ละหมาด 2 รอกะอัต หรือ ถ้ายังสับสนให้ละหมาด 2 รอกะอัตอีกๆ เรื่อยๆ

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 17) ละหมาดสุนัตสุริยะคาด (ทำในขณะเกิดขณะเกิดสุริยะคาด (เน้นหนักให้กระทำ)

ให้ละหมาด 2 รอกะอัต แต่ละรอกะอัตมี 2 รูกั๊วและ 2 สุญูด

**ให้ตักบีรรอตุลเอี๊ยะรอม - อ่านฟาติฮะห์ แล้วอ่านซูเราะห์ยาวๆ -รูกั๊ว แล้วขึ้นมากอดอกให้อ่านฟิาติฮะห์อีกครั้ง แล้วรูกั๊วอีกครั้งแล้ว ลงสุญูด ทำแบบนี้ทั้ง 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 18) ละหมาดสุนัตจันทรคาด (ทำไมขณะเกิดจันทรคาก)

(ทำเหมือนละหมาดสุริยะคาดดั่งข้อที่ 17)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 19) ละหมาดสุนัตอีด (อีดิ้ลฟิตตริ) (อีดิ้ลอัฎฮา)

ละหมาด 2 รอกะอัต ทำเหมือนละหมาดซุนนะห์อื่นๆ

*แต่เพิ่มตักบีรอีก 7 ครั้ง หลังจากตักบีรรอตุลเอี๊ยะรอม ในรอกะอัตแรก

*รอกะอัตที่ 2 เพิ่มตักบีรอีก 5 ครั้ง

-----------------------------------------------------------------------------

ละหมาดสุนัต 25 ประเภท มีอะไรบ้าง?

(ประเภทที่ 20) ละหมาดสุนัตอิสติสกออฺ (ละหมาดขอฝน)

ให้ละหมาดตามอิหม่าม

ให้ละหมาดกลางแจ้ง,ให้ขออภัยโทษ ยกมือขอดุอาอ์สูงๆนานๆ

และให้กลับเสื้อผ้า

ให้ละหมาดสุนัต 2 รอกะอัตเหมือนกับละหมาดอีด

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 21) ละหมาดสุนัตหลังตอวาฟ

ให้ละหมาดสุนัต 2 รอกะอัต ภายหลังจากตอวาฟเสร็จ

รอกะอัตแรก อ่านฟาติฮะห์กับอัลกาฟิรูน

รอกะอัตที่ 2 ให้อ่านฟาติฮะห์ กับอัลอิคลาส

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 22) ละหมาดสุนัตเมื่อกลับถึงบ้านในวันอีด

ให้ละหมาดสุนัต 2 รอกะอัต

(บางทัศนะบอกว่าเป็นสุนัตเหมือนข้อที่ 9)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 23) ละหมาดสุนัตละหมาดตัสเบี๊ยะห์

(อุลามะอฺขัดแย้งกันว่าทำได้หรือไม่)

(เชคมูฮัมหมัด นาศิรุดดีน อััล-อัลบานีย์ บอกว่าทำได้)

ละหมาด 4 รอกะอัต รวดเดียว ไม่ต้องนั่งอาตะฮียา

แต่ละรอกะอัตให้กล่าวสดุดี(ซิกรุ้ลเลาะห์) 75 ครั้งในแต่ละรอกะอัต

เช่น (ซุบฮานัลลอฮฺวัลฮัมดุลิลละห์วาลาอิลาฮะอิลัลลอฮฺวัลลอฮุอักบัร)

*รายละเอียดมีเยอะ ขอมะอัฟที่ไม่ได้นำเสนอนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 24) ละหมาดสุนัตที่มัสยิดกูบา

เป็นการละหมาดที่มัสยิดกูบา 2 รอกะอัต

**(มีผลบุญเทียบเท่ากับการทำอุมเราะหฺ ติรมิซี)

-----------------------------------------------------------------------------

(ประเภทที่ 25) ละหมาดสุนัตที่ตำบลซิ้ลฮุลัยฟะห์

ให้ละหมาด 2 รอกะอัต

-----------------------------------------------------------------------------

หมาบเหตุ ทุกๆ การละหมาดสุนัตย่อมมีผลบุญมากมาย มีฮะดิษรองรับ แต่ในที่นี้ไม่ได้นำเสนออย่างละเอียดขอมะอัฟ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา: เส้นทางอันเที่ยงตรง

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23584

อัพเดทล่าสุด