• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถ้าเราจะขอมาอัฟ แล้วมีคนบอกไม่ให้มาอัฟ ทำไงดี?