• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เสียน้ำละหมาด เดินออกจากแถวในสภาพมือปิดจมูก ซุนนะฮฺนบี