เนียตชดศีลอด เนียตบวชชดใช้ ถือศีลอดชดใช้ได้ถึงวันไหน?


เนียตชดศีลอด เนียตบวชชดใช้ ถือศีลอดชดใช้ได้ถึงวันไหน?

ใกล้จะเดือนรอมฎอนแล้ว ใครที่ยังไม่ถือศีลอดชดใช้ของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมุสลิมะห์ ที่ขาดถือศีลอดจากการมีประจำเดือน รีบถือศีลอดชดใช้กันเลย อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง อย่ารอให้ใกล้ถึงเดือนรอมฎอนแล้วค่อยชดใช้ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมอีกหรือไม่

คำเนียตชดศีลอด เนียตบวชชดใช้ ให้เนียต ดังนี้

"ข้าพเจ้าถือศีลอดใช้ในวันรุ่งขึ้น เพื่ออัลลอฮ์ตาอาลา"

ท่านอิมามอัลค่อฏีบ อัชชัรบีนีย์  กล่าวว่า  "ผู้ใดที่ยังลังเล(การถือศีลอด) กอฏอชดใช้กับศีลอดวายิบที่เขาได้ขาดไป ถือว่า ฮะรอมเด็ดขาดบนเขายกเลิกการถือศีลอดกอฏอนั้น"

ถือศีลอดชดใช้ได้ถึงวันไหน?

ถือศีลอดชดใช้สามารถถือศีลอดชดใช้ได้ถึงก่อนเข้าวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน 

การค้างถือศีลอดชดใช้จนเข้าสู่รอมฎอนถัดไปนั้น เป็นไปเพราะมีอุปสรรคหรือไม่?  ถ้ามีอุปสรรคเช่น ป่วยเรื้อรังหรือเดินทางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้ล่าช้าในการถือศีลอดชดใช้ได้ตราบที่ยังมีอุปสรรคอยู่ ถึงแม้ว่าจะกินเวลาหลายปีก็ตาม และไม่จำเป็นต้องจ่ายฟิดยะฮฺในกรณีล่าช้าเช่นนี้ ถึงแม้รอมฎอนจะซ้อนทบกันมากี่รอมฎอนก็ตามจำเป็นที่เขาต้องถือศีลอดชดใช้เพียงอย่างเดียว 

แต่ถ้าหากล่าช้าโดยไม่มีอุปสรรคจนเข้าสู่รอมฎอนถัดไป ถือว่ามีบาป และวาญิบต้องถือศีลอดในรอมฎอนประจำปีนั้น หลังจากนั้นก็จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ รอมฎอนก่อนตามจำนวนที่ขาดไป 

และจำต้องเสียฟิดยะฮฺตามจำนวนวันที่ขาดไปพร้อมกับการถือศีลอดชดใช้ และถ้าซ้อนกันเกิน 1 รอมฎอน ตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดถือว่าให้ทบ (ฟิดยะฮฺ) ตามจำนวนที่ขาดถือศีลอด

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/