มาประจําเดือนเกิน15วัน ละหมาดได้ไหม : islamhouses


1,473 ผู้ชม

มาประจําเดือนเกิน15วัน ละหมาดได้ไหม การนับ เลือดประจำเดือนในอิสลาม...


มาประจําเดือนเกิน15วัน ละหมาดได้ไหม

เลือดประจําเดือน หรือเฮดในภาษาอาหรับ

คำนิยามของเฮด เฮดในเชิงภาษานั้นคือ การไหล และเฮดในเชิงบัญญัตินั้น คือ เลือดที่ออกมาจากส่วนลึกของมดลูกสตรีในกำหนดเวลานั้น โดยที่ไม่ได้เกิดจากการเป็นโรค หรือ ประสบอุบัติเหตุ แต่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แก่บรรดาลูกสาวของอาดัม อัลลอฮ์ทรงให้มีขึ้นมาในมดลูกเพื่อเป็นการให้อาหารแก่ทารกที่อยู่ในครรภ์ หลังจากที่ทารกได้คลอดออกมาอาหารจะเปลี่ยนไปเป็นนม เมื่อสตรีไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือ ให้นม เลือดนี้จะคงอยู่โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลง ซึ่งรู้จักกันในนามว่าประจำเดือน รอบเดือน หรือ ระดู

มาประจําเดือนเกิน15วัน ละหมาดได้ไหม

อายุ สตรีที่จะมีประจำเดือนโดยทั่วไปอายุที่ต่ำที่สุดนั้น คือ 9 ขวบ จนถึง 50 ปี อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า : 

"และพวกที่หมดรอบเดือนจากพวกสตรีของพวกเจ้า หากพวกเจ้าสงสัย เวลาแห่งการรอคอยของพวกนางนั้นสามเดือนและพวกที่ยังไม่มีรอบเดือน" ( ซูเราะห์ อัต-ตอล๊าก 4)

พวกที่ใกล้จะหมดรอบเดือนนั้นคือหญิงที่อายุ 50 ปีแล้ว และพวกที่ยังไม่มีรอบเดือนนั้นคือ หญิงที่ยังเป็นเด็กอยู่ โดยที่อายุยังไม่ถึง 9 ขวบ

ปกติประจำเดือนนั้นสีเหมือนเลือดปกติ สีเข้ม ถึงสีดำ....

ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ ซ.ล บอกว่า "ปรากฏว่าเลือดประจำเดือนเป็นสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ถูกรู้จักกันดี (ในหมู่ของสตรี)" (บันทึกโดยนะสาอีย์ หะดีษที่ 215)

เลือดประจำเดือน มาอย่างน้อย 1 วัน ปกติ ก็ 7 วัน และอย่างมากไม่เกิน 15 วัน สตรีแต่ละท่านต้องสังเกตดูว่า ปกติในแต่ละเดือนนั้นกี่วัน หมดแล้วก็อาบน้ำยกฮะดัส หากเกินกว่า ปกติ ก็พิจารณาได้ว่ามิใช่ประจำเดือน แต่เป็น เลือดเสีย

เลือดเสีย หรือ อิสติฮาเดาะฮฺ ในภาษาอาหรับ คือเลือดที่เกินกว่าระยะปกติ สตรีที่มีสภาพเช่นนี้ให้อาบน้ำยกฮะดัสและปฏิบัติศาสนกิจได้เลย ละหมาดครั้งก็ไปก็อาบน้ำละหมาดปกติ ถึงจะมีเลือดอยู่ก็ตาม แค่ระมัดระวังอย่าให้เปื้อนเสื้อผ้านั่นเอง สตรีผู้ที่มีสภาพเช่นนี้ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติเหมือนมุสลิมทั่วไ

สรุป มาประจําเดือนเกิน15วัน ละหมาดได้ ถือว่าเลือดนั้นเป็นเลือดเสีย 

อัพเดทล่าสุด