ดุอาอฺกุนูตในละหมาดซุบฮิ เป็นฟัรดูหรือสุนัต?


มาแรงรอบสัปดาห์