วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี ขั้นตอนง่ายๆ


วันอีดิ้ลฟิตรี คือ วันที่ 1 เดือนเชาวาล ในวันอีดนี้มีสุนัตให้ละหมาดรวมกัน ทั้งชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่


วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี ขั้นตอนง่ายๆ

วันอีดิ้ลฟิตรี คือ วันที่ 1 เดือนเชาวาล ในวันอีดนี้มีสุนัตให้ละหมาดรวมกัน ทั้งชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่

การละหมาดอีดิ้ลฟิตรี  เป็นสุนัตมู่อั๊กกั๊ด มี 2 ร็อกอะฮ์ และ 2 คุตบะห์

การละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (อีดออกบวช) มี 2 ร็อกอะฮ์ กำหนดเวลาละหมาดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์คล้อย สุนัตให้อ่านนำเหนียตว่า :

อ่านว่า "อุซ็อลลีซุนนะตะอี้อิ้ลฟัตร ร๊อกอะไตนิมะมูมันลิ้ลลาฮีตะอาลา"

นึกในใจ "ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอีดิ้ลฟิตรี 2 ร็อกอะฮ์ เป็นมะอ์มูม เพื่ออัลลอฮ์ต้าอาลา"

 

วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี 

1. ตักบีร คือกล่าวว่า อัลลอฮุอักบัร 7 ครั้ง ในร็อกอะฮ์ที่หนึ่ง ไม่นับตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะรอมมารวมกัน

2. ตักบีร คือกล่าวว่า อัลลอฮุอักบัร 5 ครั้ง  ในร็อกอะฮ์ที่สอง ไม่นับตักบีรที่ขึ้นมายืนตรง และตักบีรที่จะก้มรู่กัวอ์

3. อ่านตัสบีฮฺระหว่างตักบีร ร็อกอะฮ์แรก 6 ครั้ง

4. อ่านตัสบีฮฺระหว่างตักบีร ร็อกอะฮ์สอง 4 ครั้ง คำตัสบีฮฺ อ่านดังนี้ 

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر

อ่านว่า “ซุบฮานัลลอฮฺฮิ , วัลฮัมดุลิลลาฮฺ , ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ , วัลลอฮุอักบัร”

5. หลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้อ่าน 2 คุตบะห์ โดยให้กล่าวตักบีร 9 ครั้ง ในคุตบะห์ที่หนึ่ง และให้กล่าวตักบีร 7 ครั้ง  ในคุตบะห์ที่สอง

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/21166

อัพเดทล่าสุด