การทักทายแบบมุสลิม ผู้หญิงให้สลามผู้ชาย ขอบเขตระหว่างชายหญิงในอิสลาม


อยากทราบว่า คนหนุ่มสาวระหว่างชายหญิงให้สลามซึ่งกันและกันได้หรือไม่ และจับมือสลามกันระหว่างชายกับหญิงได้หรือไม่?


ฮาดิษ การให้สลามระหว่างชายหญิง

อยากทราบว่า คนหนุ่มสาวระหว่างชายหญิงให้สลามซึ่งกันและกันได้หรือไม่ และจับมือสลามกันระหว่างชายกับหญิงได้หรือไม่?

ตอบโดย อ.มุรีด ทิมะเสน

อนุญาตให้ผู้ชายกล่าวสลามแก่ผู้หญิงตราบใดที่ไมก่อให้เกิดฟิตนะฮฺ (คือกลัวว่จะคิดไปในทางชู้สาวหรือทำให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ้าน)

นางอัสมาอฺ บุตรสาวของยะซีด เล่าว่า :

“ท่านนบีมุฮัมมัด (ซล.) เดินผ่านมายังพวกเราซั่งเป็นบรรดาสตรี แล้วท่านนบี (ซล.) ก็ให้สลามแก่พวกเรา”

นางอัสมาอฺ บุตรสาวยะซีด เล่าว่า “วันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด (ซล.) เดินผ่านยังพวกเราขณะอยู่ในมัสยิด โดยมสตรีกลุ่มหนึ่งนั้น (อยู่ในมัสยิด) แล้วท่านนบี (ซล.) ได้ยกมือของท่านพร้อมกล่าวสลาม”

ท่านอิบนุ บะฏอล แสดงทัศนะว่า “ผู้ชายให้สลามแก่ผู้หญิง (ที่แต่งงงานกันได้) หรือผู้หญิงให้สลามแก่ผู้ชาย เป็นที่อนุญาตตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดฟิตนะฮฺ”

ชาวเมืองกูฟะฮ์ แสดงทัศนะว่า “ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยผู้หญิง เริ่มให้สลามแก่ผู้ชายก่อน เนื่องเพราะผู้หญิงถูกห้ามอะซาน อิกอมะฮฺและการอ่านกุร-อ่านด้วยเสียงอันดัง ยกเว้นผู้ชายที่แต่งงานกับนางไม่ได้ ถือว่าเป็นที่อนุญาต”

ท่านหะลัยมีย์ แสดงทันะว่า “การที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ซล.) ให้สลามแก่สตรีเหล่านั้น เนื่องจากป้องกันฟิตนะฮฺ ฉะนั้นบุคลใดก็ตามที่เห็นว่าการให้สลามแก่สตรีไม่ก่อให้เกิดฟิตนะฮฺก็จงให้สลามเถิด แต่หากคิดว่าก่อให้เกิดฟิตนะฮฺ ก็ให้เขางดการสลามนั้น”

ส่วนแนวทางของมาลิกีย์ มีทัศนะว่า “อนุญาตให้ผู้ชายกล่าวสลามแก่หญิงชราเท่านั้น และไม่อนุญาตให้สลามแก่หญิงสาว เพื่อป้องกันฟิตนะฮฺ”

การทักทายของอิสลาม เรียกว่า หรือการให้สลาม เพราะการให้สลาม หรือรับสลามเป็นการขอดุอาอฺ (การวิงวอน)

"อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ"  

แปลว่า : "ขอความสันติสุข, ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน"

ผู้ได้ยิน จะต้องรับว่า  " วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ "  

แปลว่า : "ขอความสันติสุข, ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่านเช่นกัน"

หลักฐานข้างต้น สรุปได้ว่า การให้สลามแก่สตรี ไม่ว่าจะเพียงคนเดียวหรือรวมเป็นกลุ่ม เป็นที่อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแนใจว่าการให้สลามครั้งนั้นไม่ก่อให้เกิดการฟิตนะฮฺ ส่วนการให้สลามแก่ผู้ชายนั้น หากหลีกเลี่ยงถือว่าประเสริฐกว่า ส่วนการให้สลามแก่ผู้ชายที่แต่งงานกับนางไม่ได้ นั้นถือว่าเป็นที่อนุญาต

ส่วนการจับมือระหว่างชายหญิงขณะให้สลามนั้น ถือว่าหะรอม (เป็นสิ่งต้องห้าม) ยกเว้นชายหญิงคู่นั้นแต่งงานกันไม่ได้ (มะฮฺรอม)

ท่านหญิงอาอีชะฮ์เล่าว่า “มือของท่านร่อซูลลุลอฮฺ  (ซล.) จะไม่สัมผัสผู้หญิงใดเลย นอกจากผู้หญิงที่ท่านครอบครองอยู่เท่านั้น (หมายถึงภรรยาของท่าน)”

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด