กัฟฟาเราะฮฺ ถือศีลอด การมีเพศสัมพันธ์ตอนกลางวัน ต้องจ่ายอย่างไร? : islamhouses


28,375 ผู้ชม

ใครก็ตามที่ถือศีลอดในขณะที่เดินทาง และเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนในช่วงกลางวัน กรณีนี้เขาต้องถือศีลอดซตโดยไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ....


คำว่า “กัฟฟาเราะฮฺ” (اَلْكَفَّارَةُ) ตามหลักภาษา เอามาจากคำว่า (اَلْكَفْرُ) ที่มีความหมายว่า การปกปิด เพราะว่ามันจะคลุมความผิด และบาปเอาไว้ กัฟฟาเราะห์ดังกล่าวนั้นจะเป็นการบริจาคทาน หรือการถือศีลอด หรือที่คล้าย ๆ กับทั้งสอง โดยถือเป็นบัญญัติโดยมติของปวงปราชญ์ เพื่อเป็นการชดเชยความผิดบางอย่าง และความผิดพลาดตามศาสนบัญญัติ

กัฟฟาเราะฮฺ คือ การบริจาคทานหรือถือศีลอดเมื่อผิดสาบาน การบริจาคทานนั้นอาจจะเลือกสิ่งต่อไปนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ คือ 

1. การปลดทาสให้เป็นไท

2. ให้เครื่องนุ้มห่มแก่คนยากจน 10 คน เป็นทาส

3. เลี้ยงอาหารสองเมื่อแก่คนยากจน หรือ ก็ต้องถือศีลอด 3 วัน ติดต่อกัน ตามทัศนะของฮะนะฟี อัษเษารี และทัศนะหนึ่งของชาฟีอี ส่วนมาลีกีและชาฟีอีนอีกทัศนะหนึ่ง เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อกัน ในเรื่องการถือศีลอดนั้น ไม่วาญิบ (จำเป็น) ต้องเสียกัฟฟาเราะห์ โดยมติของปวงปราชญ์ สำหรับผู้ที่ร่วมเพศกับภรรยา (ในช่วงกลางวันของการถือศีลอด) ถึงแม้จะเจตนาก็ตามโดยไม่มีอุปสรรคก็ตาม หรือกินหรือดื่ม

ในการถือศีลอดสุนัตหรือในการถือศีลอดที่เป็นกัฟฟาเราะห์ อันเนื่องจากการร่วมเพศทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการวงจรวงเวียน แต่วาญิบ (จำเป็น) ต้องเสียกัฟฟาเราะห์โดยมติของปวงปราชญ์สำหรับผู้ที่ตั้งใจร่วมเพศโดยไม่มีอุปสรรคในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอน

แต่พวกเขามีความเห็นขัดแย้งกันในการวาญิบต้องเสียกัฟฟาเราะห์ ด้วยมติของปวงปราชญ์โดยลืม หรือผิดพลาดเช่นเดียวกับพวกเขาก็มีความเห็นไม่ตรงกันในการวาญิบต้องเสียกัฟฟาเราะห์ ในกรณีที่จงใจละศีลอดด้วยการกินการดื่มในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนโดยไม่มีอุปสรรค

กัฟฟาเราะฮฺ ถือศีลอด การมีเพศสัมพันธ์ตอนกลางวัน ต้องจ่ายอย่างไร?

ใครก็ตามที่ถือศีลอดในขณะที่เดินทาง และเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนในช่วงกลางวัน กรณีนี้เขาต้องถือศีลอดซตโดยไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ

ใครก็ตามที่มีเพศสัมพัธ์กับภรรยาของตนในขณะที่เขาไม่ได้เดินทาง เขาต้องถือศีลอดชดพร้อมๆกับต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺและเขายังจะได้รับความผิดหากว่าทําไปโดยเจตนา รู้เท่าถึงการณ์ และมีความจําอยู่ ส่วนหากทําไปเพราะโดนขู่บังคับ ไม่รู้ หรือลืม กรณีนี้การถือศีลอดของเขาถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องถือชด และไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ และผู้หญิงในกรณีนี้ก็เหมือนกับผู้ชาย

ปล่อยทาสให้เป็นอิสระหนึ่งคน หากไม่มีก็ให้ถือศีลอดชดใช้สองเดือนติดต่อกัน และหากไม่มีความสามารถ อีกก็ให้จ่ายอาหารแก่คนยากจนจํานวนหกสิบคน โดยให้จ่ายอาหารทุกๆ หนึ่งคนจํานวนครึ่งกันตั้ง(ประมาณหนึ่ง กิโลกับอีกสี่ขีด) และหากไม่มีความสามารถอีกการจ่ายกัฟฟาเราะฮฺก็ถือว่าตกไป และกัฟฟาเราะฮฺนั้นไม่เป็นวาญิบ นอกจากเพราะการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนของผู้ที่ต้องถือศีลอดเท่านั้น เมื่อทําไปด้วย เพราะรู้และเจตนา ส่วนผู้ที่ทําไปในขณะที่เขาถือศีลอดสุนัต การถือศีลอดเพราะบนบาน หรือถือศีลอดชด ไม่ จําเป็นต้องออกกัฟฟาเราะฮฺแต่อย่างใด

จากท่านอบู ฮูร์อยเระายุเราะฏิยัลลอฮฺ อันฮฺ ได้กล่าวว่า

ความว่า "ได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม แล้วได้กล่าวว่า ฉัน หายนะแล้ว ท่านเราะสูลุลลอฮฺจึงได้ถามว่า อะไรหรือที่ทําให้ท่านหายนะ? เขาก็ตอบว่า ฉันได้ มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของฉันในเดือนเราะมะฎอน ท่านนบีจึงถามว่า ท่านมีทาสเพื่อที่จะปล่อยให้เป็นอิสระไหม? เขาตอบว่า ไม่มี ท่านนบีจึงถามต่ออีกว่า งั้นท่านสามารถถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันไหม? เขาตอบว่า ไม่ ท่านนบีจึงถามต่อไปอีกว่า ท่านมีอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายให้คนยากจนไหม ? เขาตอบว่า ไม่มี หลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งอยู่ชั่วครู่ ก็ได้มีคนนำผลอินทผลัมหนึ่งตะกร้ามอบให้กับท่านนบี ศ็อลลัลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ท่านจึงกล่าวว่า จงเศาะดะเกาะด้วยอินทผาลัมนี้ เขาก็กล่าวว่าขึ้นมาว่า ยังจะมีคนที่ยากจนกว่าฉันอีกหรือ? ไม่มี ครอบครัวไหนแล้วที่อยู่ระหว่างสองเขา (ของเมืองมะดีนะฮฺ) ที่มีความต้องการมันอย่างยิ่ง นอกจากครอบครัวของเรา (คือเขานั่นแหละที่ยากจนที่สุดแล้วในมะดีนะฮฺ) แล้วท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ก็หัวเราะจนปรากฏเห็นฟันเขี้ยว หลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่า

ท่านจงเอามันไปให้ครอบครัวของท่านรับประทานเถิด” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ : 11936 และ มุสลิม : 1111 สํานวนนี้เป็นรายงานของท่าน)

เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในระยะเวลาสองวันหรือมากกว่านั้นในเดือนเราะมะฎอน เขาจําเป็นต้องออกกัฟฟาเราะฮฺและถือศีลอดซตเท่ากับจํานวนวันที่เขามีเพศสัมพันธ์ และถ้าหากว่าเขามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งในวันเดียวกัน ก็ให้ถือว่า เป็นวันเดียวเขาต้องออกเพียงกัฟฟาเราะฮฺเดียวพร้อมกับถือศีลอตซตหนึ่งวัน

ที่มา:  islamhouse.com

อัพเดทล่าสุด