• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เพิ่มริสกีเพียงป้อนอาหารให้ภรรยา