• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มุสลิมใหม่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่ต่างศาสนาอย่างไร?