4 บาปใหญ่ที่อัลลอฮฺสาปแช่ง ท่านนบีเน้นย้ำเสมอ


4 บาปใหญ่ที่อัลลอฮฺสาปแช่ง ท่านนบีเน้นย้ำเสมอ

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า : 

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ

• อัลลอฮฺได้ทรงสาปแช่งผู้ที่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อถวายมอบแด่คนอื่นนอกจากอัลลอฮฺ

• อัลลอฮฺได้ทรงสาปแช่งผู้ที่ปกป้องความผิด,

• อัลลอฮฺได้ทรงสาปแช่งผู้ที่ได้สาปแช่งบุพการีของตัวเอง,

• อัลลอฮฺได้สาปแช่งผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือละเมิดดินแดนของคนอื่น

บทเรียนที่ได้รับ : 

ชัยค์ซอลิฮ อัลเฟาซาน ฮาฟิซอฮุลลอฮ ได้กล่าวไว้ว่า

ความหมายของฮาดิษนี้โดยทั่วไปแล้ว : รอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม ได้ย้ำเตือนแก่ประชาชาติของท่านถึง 4 บาปใหญ่นี้ โดยที่อัลลอฮฺตะอาลาทำให้ออกห่าง
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเราะฮฺมัต (ความเมตตา)  ของพระองค์

อันดับแรก : ทำความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺโดยการฆ่าสัตว์ เพื่อถวายต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระองค์ (การทำชีริกต่ออัลลอฮฺ)

อันดับที่สอง : ผู้ที่สาปแช่งพ่อแม่มีอยู่สามความหมายด้วยกัน

•ดุอาอ์สาปแช่งให้พ่อแม่ของทั้งสอง

•ด่าทอพ่อแม่ของเขา

•ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น นั้นก็คือเขาได้ทำการสาปแช่งพ่อแม่ของคนอื่นและแล้วเขาก็โดนคนนั้นสาปแช่งพ่อแม่ของเขา

อันดับที่สาม : อัลลอฮฺได้สาปแช่งผู้ที่ปกป้องความผิด (มีด้วยกันสองความหมาย)

•  ผู้ที่ปกปิดความผิดของผู้ที่สมควรได้รับโทษตามหลักชารีอะฮ์ และเขาก็ได้ขัดขวางเพื่อที่กฎหมายนั้นไม่ได้ถูกบังคับใช้

• หรืออีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือ เขาได้เห็นด้วยกับการทำบิดอะฮฺในศาสนา และบอกว่ามันถูกต้อง

อันดับที่สี่ : คนที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของที่ดินที่แยกสิทธิในการเป็นเจ้าของโดยการเขียนเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยน จึงส่งผลให้เกิดความอยุติธรรม

ที่มา: akhirahways.wordpress.com

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด