กล่าวถ้อยคํานี้ เท่ากับทําฮัจญ์ ถึง 100 ครั้ง


ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจย์ 100 ครั้ง ภายใน 3 นาที

ภายใน 1 นาทีครึ่ง เราสามารถกล่าว “ซุบฮานัลลอฮ์” ความว่า : “มหาบริสุทธิ์แต่อัลลอฮ์” ได้ ประมาณ 100 ครั้ง ทั้งในยามเช้าและยามเย็น

หรือเราจะกล่าว “อัลฮัมดุลิลลาฮ์” ความว่า “มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์”

หรือกล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” ความว่า : “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์”

หรือ “อัลลอฮุอักบัร” ความว่า : “อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด”

ก็ได้เช่นกัน ซึ่งการกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ในยามเช้าและยามเย็น จะทําให้เราได้รับผลบุญเท่ากับการทําฮัจญ์ ถึง 100 ครั้ง

กล่าวถ้อยคํานี้ เท่ากับทําฮัจญ์ ถึง 100 ครั้ง

หลักฐาน มีรายงานจากท่านอัมรฺ อิบนฺ ชุอัยบฺ รายงานจากบิดาของท่าน ซึ่งรายงานจากปู่ของท่านว่า ท่านร่อซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

“ผู้ใดที่กล่าว “ซุบฮานัลลอฮ์” 100 ครั้ง ทั้ง ในเวลาเช้าและเวลาเย็น เขาก็เหมือนกับผู้ที่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์แล้ว 100 ครั้ง และผู้ใดที่กล่าว “อัลฮัมดุลิลลาฮ์” 100 ครั้ง ทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น เขาก็เหมือนกับผู้ที่จู่โจมทหารม้าถึง 100 คนในหนทางของอัลลอฮ์ และผู้ใดที่กล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” 100 ครั้ง ทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น เขาก็เหมือนกับผู้ที่ปลดปล่อยทาสที่เป็นลูกหลานของนบีอิสมาอีลถึง 100 คน และผู้ใดที่กล่าว “อัลลอฮุอักบัร” 100 ครั้ง ทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น ในวันนั้น จะไม่มีใครปฏิบัติงานที่ได้รับภาคผลมากกว่าเขา ยกเว้น คนที่กล่าวคําเหล่านี้เช่นเดียวกับเขา หรือมากกว่าเขา” (บันทึกโดย อิมามอัตติรมซีย์)

จากหลักฐานหะดีษข้างต้น เราจึงสามารถคํานวณ ได้ดังนี้

ภายใน 3 นาที ใน 1 วัน ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์ 100 ครั้ง

30 วัน หรือ 1 เดือน ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์ 3,000 ครั้ง

12 เดือน หรือ 1 ปี ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์ 36,000 ครั้ง

20 ปี ผลบุญจะเท่ากับ การประกอบพิธีฮัจญ์ถึง 720,000 ครั้ง

จากฮะดีษข้างต้น อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ประทานความเมตตาอันใหญ่หลวงของพระองค์แก่พวกเรา ซึ่งเป็นความกรุณาและเมตตาแก่ปวงบ่าวของพระองค์อย่างที่สุด เพียงแค่เรากล่าว “ซุบฮานัลลอฮ์” 100 ครั้ง ใน ยามเช้า และอีก 100 ครั้ง ในยามเย็น พระองค์ก็จะประทานผลบุญแก่เราเท่ากับผลบุญของการประกอบพิธีฮัจญ์ถึง 100 ครั้ง ซึ่งผลบุญของฮัจญ์ 100 ครั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย

อัลฮัมดุลิลลาห์ เรื่องราวดีๆที่คุณต้องแชร์ต่อ

จากหนังสือ: เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา

islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด