• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

กล่าวถ้อยคํานี้ เท่ากับทําฮัจญ์ ถึง 100 ครั้ง