วันศุกร์ อิสลาม ทำไมถึงให้ความสำคัญ


วันศุกร์ อิสลาม ทำไมถึงให้ความสำคัญ

นี่คือเหตุผล วันศุกร์ อิสลาม ทำไมถึงให้ความสำคัญ มีดังนี้

1. วันศุกร์ อิสลาม เป็นผู้นำของบรรดาวันต่างๆ

ท่านศาสนดามุฮัมมัด (ซ.ล.) กล่าวไว้

ความว่า: "วันศุกร์คือผู้นำของวันต่างๆ" (รายงานโดย อบูฮุรอยเราะห์)

2. วันศุกร์ อิสลาม อาดัมถูกสร้าง มีการเป่าสัญญาณวันสิ้นโลก

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า “วันที่ประเสริฐยิ่งในวันของพวกเจ้าคือวันศุกร์ ในวันศุกร์อาดัมถูกสร้างและถูกยึดวิญญาณ ในวันศุกร์จะมีการเป่าสัญญาณเริ่มวันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก) และในวันนั้นจะมีการเป่าให้มนุษย์ทั้งหมดเสียชีวิตไป

ดังนั้นพวกเจ้าจงกล่าวสดุดี(ศ่อละวาต) แก่ฉันในวันนั้น เพราะการสดุดีของพวกเจ้าต่อฉันจะถูกเสนอแก่ฉัน” อัครสาวกศาสดาได้ถามท่านว่า เมื่อเราสดุดี (ศ่อละวาต)แล้วท่านจะได้ยินเราได้อย่างไร เมื่อร่างกายของท่านสลายไปในแผ่นดินแล้ว ศาสดาได้ตอบว่า “แท้จริง อัลลอฮฺ ทรงเกียรติและเกรียงไกร ได้ห้ามแผ่นดินกินร่างกายของบรรดาศาสดา” (บันทึกโดยอิมามนะซาอียฺและอบูดาวูด)

3. วันศุกร์ อิสลาม ส่งเสริมให้ศ่อละวาต ในคืนวันศุกร์และวันศุกร์

ท่านศาสดามุฮัมมัด ได้กล่าวไว้ ความว่า: “พวกเจ้าทั้งหลายจงสดุดี (ศ่อละวาต) แก่ฉันมากมายในคืนวันศุกร์และวันศุกร์ ใครที่กระทำเช่นนั้นฉันจะเป็นสักขีพยานแก่เขาในสิ้นโลก และจะให้ช่วยเขาในวันนั้น (บันทึกโดยอิมามอัลบัยหะกียฺ)

วันศุกร์ อิสลาม ทำไมถึงให้ความสำคัญ

4. วันศุกร์ อิสลาม ขจัดสิ่งสกปรกบนร่างกายวันศุกร์

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า “ห้าประการเป็นธรรมชาติของมนุษย์ คือ โกนขนลับ, ขลิบปลายอวัยวะเพศ (คิตาน), ขลิบ(ตัด)หนวด, ถอนขนรักแร้และตัดเล็บ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม)

5. วันศุกร์ อิสลาม การอาบน้ำและแต่งกายชุดที่ดีๆ

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า “จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนต้องอาบน้ำวันศุกร์ และแต่งกายด้วยชุดที่ดีงามที่สุด ถ้ามีน้ำหอมก็ให้ใช้เล็กน้อย”

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้อีก ความว่า “มันจะมากขนาดไหนหรือ หากว่าคนหนึ่งคนใดในพวกท่านจะซื้อชุดแต่งกายเฉพาะวันศุกร์นอกเหนือจากชุดที่ใช้แต่งกายเพื่อทำงาน”

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้อีก ความว่า “จงสวมชุดสีขาว เพราะมันบริสุทธิ์และดีงาม และจงใช้มันในการห่อศพ (กะฝั่นแก่มัยยิต)” บันทึกโดยติรมิซียฺ

6. วันศุกร์ อิสลาม  ละหมาดวันศุกร์ เป็นหน้าที่มุสลิมทุกคน(เฉพาะผู้ชาย) จะต้องละหมาดที่มัสยิดของชุมชน

อัลลอฮฺได้ดำรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า "โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อได้ยินเสียงเชิญชวนการทำละหมาดวันศุกร์ (อะซาน) ก็จงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮฺ และจงละทิ้งการค้าขายเสีย นั้นเป็นการดีสำหรับพวก" (อัลกุรอาน 62 : 9)

7. วันศุกร์ อิสลาม  การขอพรถูกตอบรับ

ท่านศาสดา ได้กล่าวไว้ความว่า “ในวันศุกร์มีช่วงเวลาที่ ไม่มีบ่าวของอัลลอฮฺที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งคนใดปรากฏในเวลานั้นยืนวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่เป็นความดี เว้นแต่อัลลอฮฺจะให้เขาอย่างแน่นอน” บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม

ช่วงเวลานั้นคือเวลาใด – บรรดานักวิชาการมี 2 ทัศนะ

1. เวลาที่อิหม่ามขึ้นมิมบัรเพื่ออ่านคุตบ์ (เทศนาธรรมวันศุกร์) หรือ นั่งระหว่างอ่านสองคุตบะห์วันศุกร์

2. เวลาก่อนมักริบ (ดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้า)

อัพเดทล่าสุด