ขาดละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้ง ต้องเตาบะฮฺตัวอย่างไร?


ขาดละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้ง ต้องเตาบะฮฺตัวอย่างไร?

หากมุสลิมชายที่บรรลุศาสนภาวะ (หมายถึง เขาเริ่มมีการฝันเปียกแล้ว) หรือไม่ใช่ผู้ป่วย หรือกรณีที่มิใช่บุคคลได้รับการยกเว้นทางศาสนา โดยไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์(ญุมอัต) แล้วเขาไม่มาละหมาดวันศุกร์ถึง 3 ครั้งด้วยกัน พระองค์จะประทับตราเขาให้เป็นบุคคลที่หลงลืม เป็นบุคคลที่เพิกเฉยต่อการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ

นั่นหมายถึง ความอัปยศที่บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺ ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อย่างรุนแรงยิ่ง ดังนั้น วาญิบสำหรับมุสลิมชายจะต้องให้ความสนใจต่อการละหมาดวันศุกร์ด้วย

ท่านรสูลุลลอฮฺ (ซ.ล.)ที่กล่าวไว้ว่า: 

 “ บุคคลใดที่ขาด/ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งในสภาพที่เพิกเฉย (ไม่สนใจ) พระองค์อัลลอฮฺ(จะ) ทรงประทับบนหัวใจของเขา (ให้เป็นผู้ที่หลงลืม) “ (บันทึกโดยบุคอรีย์,มุสลิม,ติรฺมิซีย์,อบูดาวูด และนะสาอีย์)

การขาด/ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ ถือเป็นบาปใหญ่ ฉะนั้นจำเป็นสำหรับเขาจะต้องเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) ยังพระองค์อัลลอฮฺ

โดยมีเงื่อนไขให้กระทำ 3 ข้อต่อไปนี้

1. ให้เสียใจในสิ่งที่ตนเองกระทำความผิดที่ผ่านมา (หากร้องไห้ด้วยถือว่า ประเสริฐยิ่ง)

2. ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปละทิ้งการละหมาดวันศุกร์อีก

3. ตั้งแต่นี้ต่อไปจะต้องละหมาดวันศุกร์ในครบทุกศุกร์ หากกระทำทั้งสามข้อข้างต้น อินชาอัลลอฮฺหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺ

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/