อย่ากลัวโควิด-19 มากกว่ากลัวอัลลอฮฺ ตื่นเถิดมุสลิมทั้งหลาย!


อย่ากลัวโควิด-19 มากกว่ากลัวอัลลอฮฺเลย ตื่นเถิดมุสลิมทั้งหลาย...!!!! จงใช้วิกฤติให้กลายเป็นโอกาส เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระองค์เถิด....


อย่ากลัวโควิด-19 มากกว่ากลัวอัลลอฮฺเลย ตื่นเถิดมุสลิมทั้งหลาย...!!!!

จงใช้วิกฤติให้กลายเป็นโอกาส เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระองค์เถิด

ในเมื่อเราแก้ปัญหาส่วมรวมในสังคมไม่ได้ เราต่างมาแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองก่อนเถิด

ทุกโรคล้วนเป็นบททดสอบเป็นการสกิด

ตักเตือนจากพระองค์ให้มนุษย์เราได้คิดใคร่ครวญ...ถึงพฤติกรรมของตน

ว่าที่ผ่านๆมานั้นได้ใช้ชีวิตในหนทางที่พระองค์พึงพอพระทัยหรือยัง???

โรคไวรัสโควิด-19 ล้วนเป็นความประสงค์จากพระองค์เพื่อจะลองใจบ่าวว่าจะวางตัวอย่างไร

ควรจะละทิ้งสิ่งสกปรกโสมมด้านโลกดุนยา

เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้ตื่น...จากการกระทำ

มะซียัตทั้งหลาย...เพราะสังคมในโลกปัจจุบันหลงระเริงมากเกินไป...ลืมว่าได้ใช้ชีวิตห่างไกลพระองค์เข้าไปทุกที

(นาอูซูบิ้ลลาฮมินซาลิก)

ทุกโรคล้วนมียารักษา..นอกจากความแก่ชราและความตายที่ไม่มียารักษา

ที่เรานั้นต่างหลีกหนีไม่พ้น

ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากนั้นก็มอบหมายต่อพระองค์
ในเมื่อเรานั้นอยากห่างไกลจากโรคเขา
ก็ได้บอกทุกอย่างไว้แล้วว่าหากอยากห่าง
ไกลจากโรคนั้นเราควรวางตัวอย่างไร

ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระองค์ การปิดหน้าเพื่อป้องกันเชื้อโรค
การอาบน้ำละหมาดน้ำที่เราต้องล้างมือถึง5 ครั้งต่อวัน
ก่อนรับประทานอาหารก็ควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง การห้ามไปในสถานที่ที่โรคระบาด ฯลฯ นั่นคือคำสอนในอิสลาม
เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ดุอาอ์คืออาวุธของบรรดาผู้ศรัทธา

พระองค์ก็ประทานอาวุธให้แก่เรานั่นคือดุอาอ์ซึ่งเราต่างก็รู้ว่าท่านนบีศ็อลฯได้ฝากไว้ให้เราจนถึงทุกวันนี้แล้วเราจะกังวลกับสิ่งใดอีก

بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء فالارض ولافيالسماءوهوالسميع العليك

"บิสมิ้ลลาฮิ่ลลาซี ลายาดุ้รรุมะอัสมิฮี ชัยอุน ฟิลอัรดีวะลาฟิสสะมาอ วะฮุวัสสามีอุลอาลีม"

ในเมื่อเราต่าง

อยากเป็นบ่าวที่ดี
อยากเป็นบ่าวที่มีความอดทนและชูโกร
อยากเป็นบ่าวที่มีอีหม่าน
อยากเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดพระองค์...มิใช่หรือ

จุดหมายปลายทางของเราคือโลกอาคีเราะฮมิใช่หรือ?

อย่าตื่นตระหนกกับโรคทุกโรคมากกว่า
การยำเกรงพระองค์ การกลัวพระองค์..
จนลืมที่จะสำนึกตัวเพื่อเตาบัตตนกลับ
เนื้อกลับตัวเพื่อให้พระองค์ได้ลบล้างบาป
ที่มีในตัวเรา ให้เราสะอาดขึ้นกว่าเดิม

คนมุมินกับการรับมือโรคโควิด2019

บรรดามุมินเขาเหล่านั้นจะมีใจนิ่งๆสงบ
ไม่ทุกข์ใจกับสิ่งนั้นแต่กลับเอาวิกฤติตรงนั้นมาเป็นโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเข้าหาพระองค์
เพิ่มการเช็คตัวเอง เพื่อแก้ไขปรับปรุงตน
ได้สำนึกผิดในสิ่งที่เคยผิดพลาด จึงไม่มีความกังวลสิ่งใดๆ เราทำได้แต่ดุอาอ์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ จากนั้นก็มอบหมายต่อพระองค์ และเขาเชื่อมั่นในกอฎออกอดัรของพระองค์ (หลักศรัทธาข้อที่6)
หากพระองค์ประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิด เพราะวิทยปัญญาของพระองค์นั้นสูงส่งยิ่ง

เพราะความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต
แต่ความตายคือการเริ่มต้นของการมี
ชีวิตที่แท้จริง...แล้วจะกังวลอะไร
การกลับเนื้อกลับตัวคือคำตอบสุดท้าย
กับสถานการณ์แบบนี้
หากเราได้รับการอภัยโทษ
จากทุกๆบาป
หากเราเป็นบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์...ที่นั่นก็เสมือนสวรรค์สำหรับเรา
เสมือนการนอนพักเพื่อรอโลกอาคีเราะฮที่ถาวร แล้วเราจะกังวลอะไรในเมื่อยังไม่มีมนุษย์คนใดที่รอดพ้นจากความตายสักคน

เรามากลับเนื้อกลับตัวดีกว่า

พระองค์ให้มีโรคนั้นมาเพราะมันมีฮิกมะฮในนั้น...ให้เรานั้นได้คิดว่าโลกเราแก่แล้วเต็มที
ให้สำนึกตนเพื่อกลับเนื้อกลับตัวได้แล้ว
ที่จมอยู่กับมะซิยัตต่างๆ ตื่นเถอะ..!!!
อย่าหลงกลชัยฏอนอีกเลย 
เช่น...การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่ง...การทอดทิ้งไม่เหลียวแลคนจน...การละโมภด้านโลกดุนยาจนละทิ้งอามั้ลอิบาดะฮ....ฯลฯ
รูไหมว่ามันแค่อยากให้เรารวมพลกับพรรคพวกมันเพื่อให้เราต่างเข้าไปในนรก อย่าหลงกลมันเลยพวกเราทั้งเลย ....(นาอูซิบิ้ลลาฮอมินซาลิก)

ฮิกมะฮอีกด้านหนึ่งก็คือ
เพื่อให้เราต่างหลบอยู่ในในบ้านมากกว่า
ไปเที่ยว(ในรูปแบบหลงสีสันแห่งโลกดุนยา)
เพื่อให้เราได้มีเวลาคิดใคร่ครวญ
เพื่อให้เราได้เข้าหาพระองค์มากขึ้น
เพื่อให้เราได้มีเวลาย้อนมองดูตัวเอง
ว่าที่ผ่านมาเรานั้นเป็นบ่าวที่ดีพอหรือยัง...จิตใจใกล้ชิดพระองค์บ้างหรือยัง?

เพื่อให้เราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว
ได้มีเวลาอยู่กับลูกๆ กับคู่ครองเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบ
อัลอิสลามมากขึ้นกว่าเดิม.....ฯลฯ...

เพื่อให้เรานั้นรักความสะอาดมากขึ้น
มีเวลาอยู่บ้านพร้อมหน้า..ช่วยๆกัน
ทำความสะอาดบ้าน..ได้ทำความสะอาด
ทั้งรอบๆบ้าน..ในบ้าน..ภาชนะต่างๆ
ใส่ใจในเรื่องความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
ส่งผลทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้น

ประหยัดรายจ่ายได้มากเลยทีเดียว
ได้ระงับอารมณ์นัฟซูตนเองได้ระดับหนึ่ง
จะไปเที่ยวห้างก็คิดแล้วคิดอีก..ฝึกความ
อดทนด้านการสนองความพอใจของตน
เพราะคนเรามักสนองอารมณ์ความต้อง
การของตนจนลืมที่จะมานั่งคิดใคร่ครวญ
ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ควรปรับปรุงตนเองในเรื่อง
ใดบ้าง(เป็นการฝึกขัดเกลาจิตใจภายในตัว)

ที่ไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหากเขาประกาศห้ามไปละหมาดที่มัสยิดในช่วงนั้น(ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคดังกล่าว)..เราก็ร่วมละหมาดญะมาอะฮกับลูกๆกับภรรยาที่บ้าน เป็นการสอนลูกสอนภรรยาภายในตัว มาชาอัลลอฮฺ เจตนาเพื่ออัลลอฮ

ก็สวยงามหมดแม้ในยามวิกฤติก็ยังไม่พลาดต่อการสร้างความใกล้ชิดกับพระองค์

ที่เราควรปรับปรุงอีกอย่างนั่นคือ

จิตใจเรา การใช้ชีวิตของเราในทุกๆวัน
พระองค์จะทดสอบจิตใจเรา
เกือบตลอดเวลา...อย่างน้อยสุด
ผ่านความรู้สึกนึกคิด...ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เรามักมองข้ามมักจะละเลย
หารู้ไม่ว่ามันส่งผลต่อจิตใจเรา
ทำให้จิตใจสกปรก...ส่วนผ่านการพูดการกระทำนั้นเราก็รู้ดีพอรู้ตัวว่าเรานั้นทำบาป เช่น...นินทา...ใส่ร้าย...ประชดประชัน...กัดกันไม่ยอมหยุด ฯลฯ

แต่ที่ซ่อนเร้นที่อยู่ในจิตใจเราเรามักจะละเลย เช่น ความรู้สึกโอ้อวด หยิ่งยโสโอหัง ฯลฯ ขอต่อพระองค์เถิด ให้พระองค์ทำความสะอาดจิตใจเรา พร้อมอดทนให้ได้เถิด หมั่นขัดเกลาจิตใจโดยการกำจัดอารมณ์ใฝ่ต่ำที่มีในตัวเราให้หมดเถิด...แล้วเราจะประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า....อินชาอัลลอฮฺ

ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า : "ผู้ใดกล่าว

بسم االله الذي لايضر مع أسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو الميع العليم

" บิสมิลลาฮิลละซี ลายะดุ้รรุ มะอัสมีฮีชัยอุน ฟิลอัรฎีวะลาฟิซซะมาอ วะฮุวัสสะมีอุลอะลีม" 3 ครั้ง ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกระทันหันจะไมประสบแก่เขาจนถึงเย็น" (รายงานโดย อบูดาวูด,ติรมีซีย์)

***เตือนผมเตือนคุณเพื่อนอัลลอฮ***

ขอขอบคุณบทความโดย:  นัสรุดดีน ทองรินทร์

อัพเดทล่าสุด