ละหมาดฮายัต ขอให้พ้นภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019


วิธีละหมาดฮายัต (เพื่อขอพรให้พระองค์ประทานให้ตามประสงค์) ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนและทั่วโลกรอดพ้นจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จงรอดปลอดภัย....


ละหมาดฮายัต ขอให้พ้นภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019

โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดเกือบทั่วโลกในปี 2020 นี้  เราในฐานะผู้ศรัทธา นอกจากการป้องกันตัวเองจากโรคร้ายนี้ด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรทำควบคู่กันไปคือ การวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพื่อหวังความเมตตาจากพระองค์

วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์มีวิธีละหมาดฮายัต (เพื่อขอพรให้พระองค์ประทานให้ตามประสงค์) ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนและทั่วโลกรอดพ้นจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จงรอดปลอดภัย และอย่าให้มีการสูญเสียชีวิตกับโรคดังกล่าว

ละหมาดฮายัต คือ กระทำเมื่อต้องการอภัยโทษจะไม่ทำสิ่งไม่ดีนั้นอีก จะทำแต่สิ่งดี และละหมาดเพื่อขอสิ่งที่เราปรารถนาจากอัลลอฮ์ 

รูปแบบและวิธีการละหมาดสุนัตฮายัต มี 5 รูปแบบ (คลิกอ่านเพิ่ม: การละหมาดฮายัต)

เวลาทำละหมาดฮายัต กลางวันหรือกลางคืนแล้วแต่ผู้กระทำ ที่ดีละหมาดหลัง 24.00 น. เป็นละหมาดเพื่อขอสิ่งที่ต้องการ กระทำ 4 รอกอัต ด้วยการให้สลามครั้งเดียว 

วิธีละหมาดฮายัต 4 รอกอัต

[ أُصَلِّيْ سُنَّةَ الْحَاجَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ِللهِ تَعَالَى ]

ข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดสุนัตฮาญัตสี่รอกอัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา

รอกาอัตแรก อ่านฟาตีฮะห์ + อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ (ซูเราะฮฺอัลอิคลาส) 11 ครั้ง

รอกาอัตที่สอง อ่านฟาตีฮะห์ + อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ (ซูเราะฮฺอัลอิคลาส) 20 ครั้ง

รอกาอัตที่สาม อ่านฟาตีฮะห์ + อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ (ซูเราะฮฺอัลอิคลาส) 30 ครั้ง

รอกาอัตที่สี่ อ่านฟาตีฮะห์ + อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ (ซูเราะฮฺอัลอิคลาส) 40 ครั้ง

สุญูดครั้งสุดท้ายให้อ่าน "ลาอิลาฮา อิลลาอันต้า ซุบฮานาก้า อินนีกุลตู มี่นัซซอลีมีน"

เมื่อให้สลามแล้ว อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ 75 ครั้ง และอิสติฆฟาร 75 ครั้ง เสร็จแล้วให้ขอพรตามประสงค์

อัพเดทล่าสุด