• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

อ่านซูเราะห์กะห์ฟิวันศุกร์ มีความประเสริฐอย่างไรบ้าง?