อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้ : islamhouses


32,429 ผู้ชม

คืนนี้คืนวันศุกร์ อย่าลืมอ่านกันนะ อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้....


อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้

จากทานอะบีฮุรอยเราะฮ์ (ร.ด.) ทานนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า "ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอน ในคืนวันศุกร์ รุ่งเช้าจะมีมลาอิกะฮ์จํานวน 70,000 ขออภัยให้เขา" (รายงานโดย ติรมีซี)

และ "ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอนในคืนวันศุกร์ หรือวันศุกร์ อัลเลาะฮ (ซ.บ.) จะสร้างบ้านให้เขาหนึ่งหลังในสวรรค์" (รายงานโดย ตอบรอนี)

ฟังอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัดดุคอน Ad-Dukhan  https://quran.muslimthaipost.com/

 อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23162

อัพเดทล่าสุด