ทางออกของผู้หญิงมุสลิมเมื่อต้องคุยกับผู้ชาย


อยากทราบว่า การพูดโทรศัพท์ กับเพศตรงข้ามห้ามทำเสียงหวานเพราะถือว่าเป็นซินาทางหู แต่ปกติเสียงก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าไม่ตั้งใจจะบาปไหม ควรทำอย่างไร


ทางออกของผู้หญิงมุสลิมเมื่อต้องคุยกับผู้ชาย

อยากทราบว่า การพูดโทรศัพท์ กับเพศตรงข้ามห้ามทำเสียงหวานเพราะถือว่าเป็นซินาทางหู แต่ปกติเสียงก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าไม่ตั้งใจจะบาปไหม ควรทำอย่างไร

ตอบโดย อ.มุรีด ทิมะเสน

อิสลามเป็นศาสนาแห่งการป้องกัน โดยเฉพาะการพูดคุยกับเพศตรงข้าม

ฝ่ายหญิงจะต้องระมัดระวังการใช้เสียงด้วยการไม่ดัดเสียงจนเพราะพริ้งขณะพูดคุยกับเพศตรงข้าม

ไม่ว่าจะพูดทางโทรศัพท์หรือไม่ก็ตามถือว่าต้องห้ามทั้งสิ้น

เนื่องจากบางครั้งเสียงของฝ่ายหญิงอาจสร้างความสิเน่หาให้แก่ฝ่ายชายได้

“โอ้บรรดาภริยาของนบีเอ๋ย! พวกเธอไม่เหมือนสตรีใดๆ ในเหล่าสตรีอื่น พวกเธอยำเกรง (อัลลอฮฺ)

ดังนั้นอย่าพูดจาไพเราะเพราะพริ้งนัก เพราะจะทำให้ผู้ที่หัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภ(ปรารถนา)

แต่จงพูดด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม” ซูเราะฮ์ อัล-อะหุซาบ : 32

ส่วนกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นบุคคลที่มีน้ำเสียงหวานอยู่แล้วนั้น

ถือว่า อนุญาตให้นางพูดคุยกับเพศตรงข้ามได้ เพราะเสียงของนางเป็นเช่นนั้นมาแต่เดิมอยู่แล้ว

แต่หากพิจารณาดูแล้วว่า ฝ่ายชายอาจเกิดพอใจน้ำเสียงของฝ่ายหญิงเช่นนี้จำเป็นจะต้องพูดคุยกับเขาให้น้อยลง

หรือหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

มิฉะนั้นเสียงของนางจะกระตุ้นอารมณ์แห่งความสิเน่หาให้แก่เขามากยิ่งขึ้น

จากหนังสือ เธอไม่อายที่จะถาม

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23383

อัพเดทล่าสุด