เอ่ยชมภรรยาให้มาก สูตรพิชิตใจจากท่านนบี


บรรดาสตรีนั้นชอบคําชม ดังนั้นจงพูดถึงความสวย ความน่ารัก และการแต่งกายที่งดงามของภรรยาท่านให้มากเข้าไว้ หากจะเกินจริงไปบ้าง มันก็ยังเป็นการโกหกซึ่งเป็นที่อนุญาต....


เอ่ยชมภรรยาให้มาก สูตรพิชิตใจจากท่านนบี

บรรดาสตรีนั้นชอบคําชม ดังนั้นจงพูดถึงความสวย ความน่ารัก และการแต่งกายที่งดงามของภรรยาท่านให้มากเข้าไว้ หากจะเกินจริงไปบ้าง มันก็ยังเป็นการโกหกซึ่งเป็นที่อนุญาต

อุมมุกัลซูม เราะฏิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า : ฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีอนุโลม ให้ผู้คนพูดสิ่งใดที่ไม่เป็นจริงนอกจาก 3 ประการ ได้แก่ ช่วงภาวะสงคราม การประนีประนอมระหว่างกัน และการที่สามีพูดกับภรรยาและภรรยาพูดกับสามี (รายงานโดยบุคอรีย์ (2692), และมุสลิม (2605))

ชายคนหนึ่ง ได้พูดถึงความงามและความน่ารักของภรรยาตน จนเธอกล่าวว่า : พี่ชมฉันเกินไปมั้ง เพื่อนๆ บอกว่าฉันก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไป

ผู้เป็นสามี จึงกล่าวว่า : เพราะเพื่อนๆ มิได้มองเธอด้วยสายตาแบบที่พี่มอง น่ะสิ..มันคือสายตาแห่งความรัก

ผู้ชายคนหนึ่ง แต่งงานกับหญิงงามนางหนึ่ง แต่เธอมีใบหูใหญ่ ซึ่งเพื่อนบ้าน (หญิง) รู้สึกอิจฉาในความสวยของเธอจึงกล่าวเสียดสีเธอว่า เป็นคนหูใหญ่ เธอได้เล่ เรื่องให้สามีฟัง เขาจึงกล่าวชมภรรยาและค้านสิ่งที่เพื่อนบ้านคนนั้นตําหนิ โดยกล่าวว่า : ที่รัก เธอน่าจะดีใจนะ ที่เขากล่าวเช่นนั้น

ภรรยากล่าวว่า : จะให้ฉันดีใจเพราะมีหูใหญ่เนี่ยะนะคะ? อายุยืน นี่แสดงว่าเธอน่าจะมีอายุยืนนะ

นักปราชญ์ท่านหนึ่ง กล่าวว่า : จงชมเชยสิ่งสวยงามต่างของท่าน มันย่อมทําให้เธอขจัดข้อบกพร่องที่เธอมี เพราะเธอต้องการให้ท่านชมเชยเธอในทุกๆ เรื่อง

......................

หนังสือ ศีลปะการใช้ชีวิตคู่ รวมเทคนิคพิชิตใจคู่ครองตามครรลองอิสลาม

โดย: มุฮัมมักศิดดีก อัลมินชาวีย์

เรียบเรียงโดย: นาอีม วงศ์เสงี่ยม

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23199

อัพเดทล่าสุด