เนื้อคู่ต่างศาสนา ทำไงดีรักหญิงต่างศาสนาเข้าจังๆ


จากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺจะเห็นได้ว่า อิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมชายหรือหญิงแต่งงานกับต่างศาสนิก จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ศรัทธา ....


เนื้อคู่ต่างศาสนา ทำไงดีรักหญิงต่างศาสนาเข้าจังๆ

- แท้จริงแล้ว ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามคบ หรือไม่ได้ห้ามเป็นเพื่อนกับคนที่นับถือศาสนาอื่น

- อิสลามไม่มีระบบเเฟน ไม่ว่าศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ก็ทำนองเดียวกับประเพณีอันดีงามของไทยเเต่ก่อนนั่นเเหละ

คำตอบที่ดีที่สุด:  "ความรัก" นั้น ห้ามกันไม่ได้

เนื้อคู่ต่างศาสนา ภาพประกอบเท่านั้น

แต่ถ้าจะแต่งงาน พระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัลกุรฺอานว่า :

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ความว่า:  " ... และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริก(*1*) จนกว่านางจะศรัทธา(*2*) และทาสหญิงที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุชริก แม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้าพึงใจก็ตาม และพวกเจ้าจงอย่าให้แต่งงานกับบรรดาชายมุชริก(*3*) จนกว่าพวกเขาจะศรัทธา และทาสชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุชริก และแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงใจก็ตาม ชนเหล่านี้แหละจะชักชวนไปสู่ไฟนรกและอัลลอฮ์นั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์ และไปสู่การอภัยโทษ ด้วยอนุมัติของพระองค์ และพระองค์จะทรงแจกแจงบรรดาโองการของพระองค์แก่มนุษย์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึกกันได้" (ซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะห์ 221)

 (*1*) = หญิงที่มีราคีแก่อัลลอฮ์ หรือเคารพสักการะเจว็ด ร่วมกับการเคารพสักการะอัลลอฮ์

(*2*) = ศรัทธาด้วยความจริงใจ มิใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

(*3*) = จงอย่าจัดการแต่งงานหญิงมุมินให้แก่ชายมุชริก

สรุปง่ายๆ คือ จากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺจะเห็นได้ว่า อิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมชายหรือหญิงแต่งงานกับต่างศาสนิก จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ศรัทธา หรือเป็นมุสลิมเสียก่อน ( เชื่อในสิ่งที่ศึกษาและพิสูจน์แล้วว่า อิสลามเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้ แล้วเข้ารับอิสลามด้วยหัวใจแล้วจริงๆ ไม่ใช่เพราะรักในตัวคนๆนั้น )

เนื้อคู่ต่างศาสนา  ภาพประกอบเท่านั้น

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีกฎเกณฑ์กำหนดจากพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่มาจากการบัญญัติของมนุษย์ เมื่อเป็นกฎจากพระเจ้า หน้าที่ของบ่าวจำเป็นจะต้องน้อมรับสถานเดียวเท่านั้น อิสลามไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิบัติตามอารมณ์ของตนเองโดยเด็ดขาดถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของศาสนา เรื่องการแต่งงานก็เช่นกัน อิสลามมิได้สอนว่า ความรักไม่มีพรมแดน ความรักไม่มีศาสนา

แต่อิสลามสอนว่า "ความรักต้องอยู่ภายใต้กรอบของศาสนา" กรอบของศาสนาบอกว่า หากจะแต่งกับชายหรือหญิงต่างศาสนิก, ต่างศาสนิกผู้นั้น (ไม่ว่าชายหรือหญิง) จำเป็นจะต้องเรียนรู้อิสลามและศรัทธาอิสลามอย่างลึกซึ้งเสียก่อน, ก่อนที่จะแต่งงาน (นิกาหฺ) ได้

กรณีที่ชายมุสลิมอยู่กินกับหญิงต่างศาสนิก “ถือว่าฝ่ายชายผู้นั้นละเมิดหลักการศาสนา โดยทำผิดในเรื่องซินา ความผิดของเขาถือว่าใหญ่หลวงมาก ฉะนั้นแนวทางแก้ไข จำเป็น (วาญิบ) ทั้งคู่จะต้องแยกจากกันทันที โดยให้ฝ่ายชายทำการเตาบะฮฺต่ออัลลอฮฺ ระหว่างนั้นก็รอให้ฝ่ายหญิงสะอาด หมายถึง มั่นใจว่านางไม่ตั้งครรภ์ จากนั้นก็หาครูมาสอนนาง หรือนางไปเรียนศาสนาอิสลามแล้วเข้ารับอิสลาม จากนั้นก็ให้ทั้งสองแต่งงาน (นิกาหฺ) กัน เช่นนี้ถือว่าทำถูกต้องตามหลักการศาสนา

เนื้อคู่ต่างศาสนา  ภาพประกอบเท่านั้น

ส่วนญาติของฝ่ายหญิงไม่ยอมให้เปลี่ยนศาสนา ก็มีทางเลือกต่อไปนี้

1. ให้ต่างคนต่างจากกันไป

2. ให้ฝ่ายหญิงเข้าอิสลาม โดยไม่สนใจทางบ้านของนาง

3. ให้ฝ่ายหญิงไม่เข้าอิสลาม แต่ฝ่ายชายก็ต้องแยกคบกับนางทันที เพราะถ้าขืนอยู่ด้วยกัน ฝ่ายชายรังแต่จะมีบาป

4. ให้ฝ่ายชายอยู่กับนางต่อไปโดยไม่ต้องแต่งงาน (ซินา) เพราะฝ่ายหญิงไม่เข้าอิสลามเนื่องจากทางบ้านของนางไม่ยินยอม แต่ข้อนี้ฝ่ายชายที่เป็นมุสลิมก็ต้องก้มหน้ารับบาปของตนเองทุกวัน ว่าด้วยเรื่องการทำซินา ซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่ต้องถูกลงโทษทั้งในโลกดุนยา และอาคิเราะฮฺ

อนึ่ง โปรดอย่าลืมว่า อิสลาม คือ ศาสนาเดียวที่พระองค์อัลลอฮฺทรงรับรองเท่านั้น อื่นจากนี้พระองค์อัลลอฮฺจะไม่ทรงรับรอง ซึ่งเป็นเรื่องจริง ส่วนในโลกดุนยามุสลิมคนไหนแพ้อารมณ์ใฝ่ต่ำของตนเอง สนุกกับความสุขบนโลกดุนยาเท่านั้น แต่ในวันอาคิเราะฮฺเขาก็ไม่พ้นการถูกสอบสวนและการถูกลงโทษนั่นเอง

ฉะนั้น ประโยคที่ว่า "รักไม่มีพรมแดน" หรือ "รักไม่มีศาสนา" นั้นไม่ใช่หะดีษ หรือไม่ใช่คำพูดของอุละมาอ์ (นักวิชาการมุสลิม) เมื่อเป็นเช่นนั้นมุสลิมจะนำประโยคเหล่านั้นมาปฏิบัติไม่ได้ เพราะกฎเกณฑ์ของอิสลามระบุชัดว่า ชายหนึ่งหญิงหนึ่งจะนิกาหฺกัน วาญิบเขาทั้งสองจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้น ส่วนใครทำอื่นจากนี้ถือว่าไม่ถูกรับรองจากศาสนา นั่นคือไม่ได้รับรองจากพระองค์อัลลอฮฺนั่นเอง

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23275

อัพเดทล่าสุด