20 เรื่องที่เราขอดุอาอ์ให้ลูกเสมอ


ในฐานะพ่อแม่มีอย่างน้อย 20 เรื่อง ที่พยายามจะไม่ลืมในทุกครั้งที่ขอดุอาอ์ให้ลูกๆ..


20 เรื่องที่เราขอดุอาอ์ให้ลูกเสมอ

นอกจากดุอาอ์ในอัลกุรอานและซุนนะฮ์อันเป็นดุอาอ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เราทุกคนยังสามารถขอดุอาอ์ในเรื่องที่ตัวเองต้องการได้ตามประสงค์ ในฐานะพ่อแม่มีอย่างน้อย 20 เรื่อง ที่พยายามจะไม่ลืมในทุกครั้งที่ขอดุอาอ์ให้ลูกๆ

1. ขอให้ลูกเป็นคนที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ เป็นคนที่รักอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์รัก

2. ขอให้ลูกรัก เข้าใจ และใช้ชีวิตด้วยอัลกุรอาน

3. ขอให้ลูกทุกคนรักกัน ดูแลกัน และคอยช่วยเหลือกันเสมอ.

4. ขอให้ลูกมีมารยาทดีแบบที่อัลลอฮ์พึงพอใจ

5. ขอให้ลูกมีเพื่อนที่ดี ที่จะช่วยจับจูงกันไปในหนทางอันเที่ยงตรง

6. ขอให้ลูกรักการแสวงหาความรู้ และได้พบผู้คนที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องราวแห่งความสุขและท้าทาย

7. ขอให้ลูกเป็นคนที่รักและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง พร้อมๆ กับยินดีได้อย่างเต็มหัวใจในสิ่งที่คนอื่นได้รับ

8. ขอให้ลูกรอดพ้นจากการอธรรมและการถูกอธรรม การอิจฉาและถูกอิจฉา การละเมิดผู้อื่นและถูกผู้อื่นละเมิด

9. ขอให้ลูกเป็นคนที่ขอบคุณในทุกความเมตตา และอดทนในทุกบททดสอบ

10. ขอให้ลูกมีชีวิตที่ดี มีริซกีที่กว้างขวางและเพิ่มพูน เพื่อจะเป็นผู้ให้ และหลีกห่างไกลจากการต้องเป็นผู้ขอ

11. ขอให้ลูกเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตแบบที่อัลลอฮ์พอใจ และขอพระองค์ช่วยให้ลูกไปถึงความฝันนั้นได้อย่างสนุกสนานท้าทาย

12. ขอให้ลูกมีคู่ครองที่เก็บรักษาตัวเพื่อกันและกัน รัก เข้าใจ และช่วยเหลือกันในหนทางไปสู่อัลลอฮ์

13. ขอให้ลูกได้พบพ่อแม่ของคู่ครองที่มีเมตตาต่อลูกไม่ต่างจากพ่อแม่ของลูกเอง

14. ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อจะทำความดี คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งมวล

15. ขอให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ปราศจากโรคภัยร้ายแรงทุกประการ

16. ขอให้ลูกมีความมั่นใจในรักและหวังดีที่พ่อแม่มีให้เสมอ

17. ขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆ อีกต่อไป

18. ขอให้ลูกเป็นคนที่มีดุอาอ์มุสตะญาบ มีการงานที่ได้รับการตอบรับ และได้รับการอภัยโทษในทุกความผิดพลาดที่มี

19. ขอให้ลูกมีบั้นปลายที่ดีงาม เสียชีวิตบนหนทางของอัลลอฮ์ในสภาพที่ดีงาม

20. ขอให้เราได้อยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างดีงามเปี่ยมความสุขโดยไม่ต้องพบพานความตกต่ำลำบากใดใด
และขอให้โลกหน้า...เราได้อยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องผ่านความทุกข์ทรมานใดในไฟนรก

credit: Baan Muslim

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23663

อัพเดทล่าสุด