ดุอาอฺให้มีความบารอกัต


บางครั้ง บางคน บางครอบครัว ได้ทรัพทย์สินมามากก็จริง แต่อาจจะไม่มีบารอกัต ไม่ว่าคนในบ้านจะป่วย หรือมีหนี้มีสิน...


ดุอาอฺให้มีความบารอกัต

บางครั้ง บางคน บางครอบครัว ได้ทรัพทย์สินมามากก็จริง แต่อาจจะไม่มีบารอกัต ไม่ว่าคนในบ้านจะป่วย หรือมีหนี้มีสิน จนทำให้เกิดการไม่พอที่จะใช้จ่าย ดังนั้น ส่งเสริมให้อ่านดุอาบทนี้ เพื่อที่ทรัพย์สินที่ได้มาจะได้เป็นสิ่งฮาลาล มีบารอกัต และเกิดความพอเพียงต่อเรา และครอบครัว

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك

คำอ่าน:  อัลลอฮุมมักฟีนี บิฮาลาลิกา อัน ฮารอมิกา, วัฆนีนี บิฟัฏลิกา อัมมัน ซีวากา

ความหมาย:   โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงโปรดทำให้สิ่งที่หะลาลของพระองค์เพียงพอแก่ข้าพระองค์ ทดแทนจากสิ่งที่หะรอมของพระองค์ และขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์ร่ำรวยด้วยหัวใจที่พอเพียงด้วยริซ

อัพเดทล่าสุด